Изабери језик:

Јасна Кнежевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за породични смештај и усвојење Београд

периодика

ОДНОС ИЗМЕЂУ БИОЛОШКЕ ДЕЦЕ ХРАНИТЕЉА И ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ (ПЕРСПЕКТИВА БИОЛОШКОГ ДЕТЕТА)

Фокус стручних служби али и истраживачког рада када говоримо о породичном смештају је превасходно усмерен на подршку деци на смештају и хранитељима. Са друге стране, биолошка деца хранитеља и поглед на хранитељство из њихове перспективе, њихов доживљај о хранитељству, њихов однос са децом смештеном у породици често остају ван ових опсега. Рад има за циљ анализу начина на који биолошка деца хранитеља доживљавају односе са дететом смештеним у њиховим породицама. Истраживање је спроведено на узорку од шездесет једног биолошког детета хранитеља чији се родитељи баве хранитељством, узраста од дванаест до деветнаест година, оба пола (N=61, 33 девојчице, 28 дечака). Испитаници су биолошка деца хранитеља из хранитељских породица са територија које прати Центар за породични смештај и усвојење Београд. Технике коришћене за прикупљање података су упитник и продубљени интервју. Утврђена је повезаност између односа и укупног броја деце у породици, као и између година бављења хранитељством и квалитета односа биолошке деце хранитеља и деце на хранитељству. Добијени резултати указују да је однос између биолошког детета хранитеља и детета на смештају према мишљењу биолошке деце веома позитиван, те да према карактеристикама односа (улогама које деца заузимају, компетитивности, удруживању) одговара односу који се формира међу сиблинзима.

ç