Изабери језик:

Јасминка Симић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Радио-телевизија Србије, Београд

периодика

ЕВРОАЗИЈСКА ЕКОНОМСКА УНИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА: ПОГЛЕД ИЗ СРБИЈЕ

У раду се анализира економска сарадња Србије са Евроазијском економском унијом (ЕАЕУ) и њеном водећом чланицом Русијом у контексту реализовања главног спољнополитичког циља Србије ‒ чланства у Европској унији (ЕУ). Колико је сарадња Србије са два економска блока компатибилна, шта су предности и недостаци на регионалном нивоу и да ли померање приоритета светске политике у правцу економије мења распоред глобалних сила у XXI веку? То су питања на која ће аутор дати одговор у овом раду, анализом докумената и статистичких података који се односе на трговинску размену наведених актера, поређењем енергетске сарадње са Русијом и обавеза у тој области према ЕУ и уз студију случајева економске сарадње са ЕАЕУ и ЕУ. У закључку аутор наводи да су се регионалне интеграције, чији су циљеви бржи економски, безбедносни и социо-културни развој, показале као адекватан оквир за земље које се налазе у геостратешки важном простору. На том трагу геоекономија (расподела богатства) постаје значајнија од традиционалних питања геополитике (расподела војне и политичке моћи), што утиче на спољну политику држава.

ç