Изабери језик:

Ивица Младеновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

СОЦИЈАЛИЗАМ ПРОТИВ КОМУНИЗМА У РАДУ ЕМИЛА ДИРКЕМА

У раду се анализира Диркемова дистинкција између социјализма и комунизма. Први део текста садржи неколико важних цртица о класику социологије, као и о политичком и интелектуалном контексту у коме је он стварао. Нарочит нагласак се ставља на његово проучавање социјализма и намеру да ову политички и интелектуално потентну идеју јасно разграничи од социологије. У другом делу рада аутор даје приказ интересантног, али политички интересно обележеног, схватања односа између социјализма и комунизма у делу Емила Диркема. Социологова намера је била да направи јасну дистинкцију између две „спекулативне“ доктрине: социјализма, као изразито модерне појаве, и комунизма, кога смешта у оно што се обично означава као „утопистичка традиција“.

периодика

„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА“ ЛЕВИЦА У СРБИЈИ: АКТЕРИ И МОГУЋНОСТИ

У раду настојимо да, нарочито у постизборној атмосфери њеног пораза, аналитички разложно и „хладно“ одговоримо на политички и вредносно високо контаминирано питање о актерима и шансама „социјалдемократске“ левице у Србији. Пошавши од минималног заједничког одређења умерене левице, за одговором трагамо одгонетајући три кључне загонетке. Прву чини дилема у којој је мери социјалдемократија прихваћена као културна и вредносна преференција у српском друштву. Друго питање обухвата контроверзе око тога ко чини и/или треба да чини социјалну базу социјалдемократије у Србији. И најзад, трећу, кључну и стратешку „организациону“ загонетку садржи питање да ли је могућа еволуција од (фрагментираних)  партија, али и синдиката и других организација цивилног друштва, ка јединственом покрету. На крају, као неку врсту одговора, или тек идеалтипског модела, нудимо пет теза о делатној посткризној социјалдемократији.

ç