Изабери језик:

Иван Зарић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

НИКОЛАС СПАЈКМАН - ТВОРАЦ ТЕОРИЈСКИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ТЕМЕЉА АМЕРИЧКЕ СУПРЕМАЦИЈЕ

Приказ књиге: Небојша Вуковић, Логика империје - Николас Спајкман и савремена америчка геополитика, Конрас, Нација-прес, Београд, 2007.

периодика

„МОЋ МОРА” У ГЕОПОЛИТИЦИ И ГЕОСТРАТЕГИЈИ САД - УТИЦАЈ ИДЕЈА АЛФРЕДА МЕХЕНА

Трајност геополитичких и геостратегијских интереса увек је била присутна, поготово код великих светских сила. Англо-амерички геополитички и геостратегијски теоријски концепт формиран је на размеђу 19. и 20. века, а почива на „три стуба“: Алфреду Мехену, Хелфорду Мекиндеру и Нико­ласу Спајкману. Мехенов концепт пресудног утицаја поморске моћи на националну безбедност обележио је амерички спољнополитички наступ, посебно после Другог светског рата. Ипак, посебан геостратегијски фокус стављен је на простор Евроазије и константност сукоба копнених и по­морских сила у тзв. спорној зони. Тај сукоб је теоријски конципиран пре једног века, а и данас представља суштину свих крупнијих догађаја и планова у америчкој спољној политици вођеној према кључним супарницима у Евроазији. Аутор се у раду бави анализом управо кључних константи у америчком геостратегијском мишљењу и њеним појавним облицима у савременом свету, у великој мери креираном на Мехеновој доктрини поморске моћи. Сукоби у Авганистану, Ираку, рат у Грузији из 2008. године, фокус на Иран и државе из чувене „осовине зла“ показатељи су трајности геополитичких им­ператива и примене Мехенове доктрине у савременом аме­ричком геостратегијском наступу.

ç