Изабери језик:

Ирена Лагатор Пејовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за дизајн и мултимедију Универзитет Доња Горица у Подгорици

периодика

САВРЕМЕНОСТ МУЗЕЈСКИХ ПОЛИТИКА СПРАМ ТАКТИЧКИХ ПОЛИТИКА ВРЕМЕНА У УМЕТНОСТИ АПГ ГРУПЕ

Предмет анализе овог рада јесу могућности утицаја институционалног оквира на производњу културе и уметности у турбулентном нео-либералном добу, што је упоређено са тактичком позицијом уметности британске групе уметника АПГ. Циљ рада јесте интеграција појмова политике, свакодневице и тактичке уметности путем закључака из историје уметности друге половине 20. века како би указало да савремена уметност којој су питања, проблеми и услови свакодневице разлог настанка, ипак има удела у производњи стварности. То је изведено критичким, компарацијским и деконструктивистичким теоријско-методолошким поступцима. Резултати рада истичу различите начине промишљања појма инстутуције од стране авангарде, институционалне критике, као и савремених теоретичара и историчара уметности Борисa Гројса и Хансa Белтинга, те критичара Брајана Холмса. Закључци рада огледају се у чињењу разумљивим да се институције културе, у циљу свог делотворнијег рада требају отворити према политичким питањима и обратно да се кључне политичке сфере требају отворити према мишљењу из уметности и респекту публике. Закључак је и неопходност питања о томе какав производ бисмо имали ако би се институционално применио и валоризовао рад пракси које чине видљивим још увек непремостиву дистанцу између политичког и свакодневног живота, а које покушавају да га превазиђу.

ç