Изабери језик:

Игор Н. Стојановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ И САВРЕМЕНА ДРЖАВА У ТОКОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Циљ рада је да се анализом појма политичке неутралности са теоријског становишта и стављањем у контекст са процесом глобализације, сагледају могућности да савремена држава у данашњим околностима делује као неутралан актер. Стављањем у однос савремене државе и концепта политичке неутралности покушава се утврдити мера у којој је могуће држати се курса неутралности у условима свеобухватне наднационалне сарадње и организовања. Предмет истраживања захтева анализу традиције неутралности као и самог појма, мапирање држава које се воде овом идејом, сагледавање аргумената који иду у прилог овог концепта или му се супротстављају, као и анализу положаја у којем се налази Република Србија. Сагледавање целокупног предмета истраживачког рада захтева комбиновану примену адекватних научних метода попут анализе садржаја, компаративне као и методе студије случаја, анализе и синтезе. Ради се о изузетно комплексном питању, посебно ако се узму у обзир најновија дешавања на међународној сцени, као и односи између најразвијенијих светских земаља које се боре за превласт и што већи утицај у процесу доношења одлука на глобалном нивоу. Србија као земља у транзицији, паметном и рационалном дипломатском борбом мора остварити што бољи положај на међународном плану. То зависи од многих фактора, пре свих економских и политичких, али и социјалних и друштвених. Резултат истраживања треба да представља одговор на то да ли савремена држава може, и у којој мери, у данашњем вишеструко глобализованом свету деловати као неутралан политички актер.

ç