Изабери језик:

Ида В. Колиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

КОМПЛЕКСНОСТ ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИЈЕ У ПОРОДИЧНОМ КОНТЕКСТУ У ЦРНОЈ ГОРИ

У раду je представљено истраживање реализовано у периоду од јануара 2013. до октобра 2014. на територији Црне Горе, које је обухватило 168 зависника од дрога и 188 учесника контролне групе. Подаци добијени истраживањем породица зависника и контролне групе у значајној мјери су расвијетлили проблематику наркоманије, у смислу утицаја породичних фактора на генезу наркоманије у црногорским породицама. Добијени резултати показују да дисфункционални породични односи и процеси, несрећне животне околности, прекомјерно конзумирање алкохола од стране оца, рани губици, презаштићивање од стране мајке, неусклађени ставови родитеља по питању васпитавања, изостанак превентивних разговора са дјецом о дрогама, неупућеност родитеља у њихово друштво и организовано слободно вријеме, представљају најважније породичне факторе ризика у генези наркоманије код њиховог члана.

ç