Изабери језик:

Бојана Ружичић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Ауторка је докторанткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

периодика

ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ (ЕКСКЛУЗИЈА) И СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА

У раду се разматра концепт друштвене искључености као једног од главних показатеља одсуства социјалне кохезије. Проблематика коју аутор ставља у први план кључна је за анализу и разумевање сложених, вишеслојних и вишедимензионалних савремених феномена какави су социјална кохезија и друштвена изопштеност. Аутор настоји да укаже на значај и добробити концепта социјална кохезија, као и на негативне ефекте раширене друштвене изопштености. Циљ рада је да укаже на директан утицај стопе друштвене искључености на стопу социјалне кохезије у једном друштву. Уколико у друштву имамо израженију стопу друштвене изопштености и неједнакости, утолико је у њему нижи степен социјалне кохезије. Такође, аутор настоји да укаже на пресудан утицај државе, њених институција и социјалне политике у борби против друштвене изопштености и изградњи социјалне кохезије.

ç