Изабери језик:

Ангелина Милосављевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд

периодика

ПОЛИТИЧКO ТЕЛО: АРЧИМБОЛДОВИ АЛЕГОРИЈСКИ ПОРТРЕТИ ЦАРА МАКСИМИЛИЈАНА II ХАБСБУРШКОГ

Аналогија између политичког устројства и људског тела древни је модел за разумевање ширих друштвених односа, хијерархијe и подаништвa, са главом државе као метафором за носиоца врховне власти. У раду представљамо тумачења композитних алегоријских портрета чланова хабсбуршке царске куће, дело сликара Ђузепеа Арчимболда, као фантастичних представа универзалне хармоније каква се јавља у делима Исидора Севиљског. Верујемо да се ти портрети, као органске аналогије, могу разумети и са становишта позносредњовековне политичке филозофије као одраз божански уређене неједнакости неопходне за здраву и функционалну државу, која рачуна на субординацију делова тела глави, онако како су јој прилазили Џон од Салзберија или Кристина Пизанска.

ç