Изабери језик:

Агатина Петровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Брига о средини у којој живимо није искључиво резервисана за стручњаке, државну политику или наднационална тела. Напротив, свако од нас може допринети и побољшати стање животне средине, развијајући истовремено еколошку свест јер „планету нисмо наследили од родитеља већ позајмили од своје деце“. Брига о животној средини на локалном нивоу је, у том контексту, данас јако значајна. Локалним еколошким акционим планом локалне заједнице не само што проширују своје надлежности, већ добијају могућност да на један систематизован начин издвоје еколошке проблеме са којима се суочавају и понуде потенцијална решења. Поред тога што се, у великој мери, поштује принцип супстидијарности, од великог значаја је само укљивање грађане на локалном нивоу да учествују у изради стратегија које за циљ имају отклањање проблема са којима се њихове заједнице суочавају. Предмет овог рада јесте анализа Локалног еколошког акционог плана општине Врњачка Бања, посебних проблема са којима се ова општина суочава, као и понуђених решења, потреба и жеља грађана.

периодика

Приказ књиге: Срђан Т. Кораћ, ЈАВНА УПРАВА У МОРАЛНОМ ПРОЦЕПУ

Приказ књиге: Срђан Т. Кораћ, Јавна управа у моралном процепу, Институт за политичке студије, Београд, 2016.

ç