Изабери језик:

Олга Стевановић

периодика

From Socialist Modernization to Chinese Dream

Prikaz knjige : Mitrović, Dragana. 2019. From Socialist Modernization to Chinese Dream. Belgrade: Institute for Asian Studies, 306 p.

периодика

ПОЛИТИКА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ПРЕМА КРАЉЕВИНИ САУДИЈСКОЈ АРАБИЈИ ОД 2009. ДО 2017. ГОДИНЕ

Предмет овог истраживања представљају односи Сједињених Америчких Држава и Краљевине Саудијске Арабије у проблемским областима енергетске и војне безбедности у периоду од 2009. до 2017. године.           У првом делу рада дат је преглед дипломатских односа САД и Саудијске Арабије за време администрација Барака Обаме, други део рада је посвећен односима две земље у области војне безбедности, док се трећи део односи на енергетску безбедност. Основна претпоставка овог рада је да је у периоду после 2009. године дошло до смањења америчке енергетске зависности од држава на Блиском истоку, укључујући и Саудијску Арабију, док је зависност земаља на Блиском истоку у области војне безбедности, а пре свега Саудијске Арабије, остала непромењена. Услед тога, у раду се претпоставља да постоје односи асиметричне међузависности између две државе. Рад је емпиријске природе, али је вођен теоријом комплексне међузависности у међународним односима.

периодика

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ИНИЦИЈАТИВЕ ПОЈАС И ПУТ

Циљ овог рада је представљање кинеске иницијативе Појас и пут из угла теорије о геоекономији која претпоставља да силе у успону користе првенствено економске инструменте за заштиту националних интереса и постизање геополитичких циљева. У раду је описан начин на који Народна Република Кина употребљава иницијативу Појас и пут да би увећала своју економску моћ и безбедност кроз трговинску, инвестициону, финансијску, монетарну и енергетску политику. Такође, наведени су главни узроци због којих је Појас и пут покренут, као и могући проблеми који прате имплементацију овог пројекта

периодика

КРИЗА ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ОСНОВНИХ ВРЕДНОСТИ

Овај рад истражује надлежност Европске уније за решавање кризе владавине права, начин на који Европска унија одговара на ову кризу и успешност појединих механизама заштите ове основне вредности. У раду су анализирани различити погледи на надлежност Европске уније у решавању системске кризе владавине права, која је започела у Мађарској и Пољској и прети да се прошири и на друге државе чланице. Поред тога, указано је на проблем недостатка прецизне дефиниције основних вредности на којима се Европска унија заснива, превасходно владавине права, што додатно отежава бирање адекватног приступа решавању кризe. У раду су описани механизми заштите владавине права који постоје на институционалном нивоу, као и процедурални захтеви који умањују њихову делотворност.

периодика

THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY

Приказ књиге: Ryan M. Yonk, Jordan Lofthouse, and Megan Hansen, THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY, Praeger, USA, 2017

ç