Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ВАУЧЕРСКИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Сажетак

У овом раду проучавамо модел финансирања образовања путем ваучера чија се теоријска основа налази у теорији слободе избора (eng. school choice theory) као и економији понуде и потражње. Теорија слободног избора сматра да су ученици и родитељи, а не држава, ти који треба да бирају школу у којој ће се дете образовати, као и шта то образовање треба да подразумева. Слободан избор родитеља данас је у великом броју образовних система ограничен местом пребивалишта, тако да су родитељи приморани да своју децу уписују у школе у делу града у коме станују. Управљање образовањем у Сједињеним Америчким Државама задатак је државних и локалних власти, те зато ни не чуди постојање великог броја различитих система образовања. Ипак, све лошији резултати Американаца на међународним тестовима довели су до већег уплитања федерације у ову област, пре свега путем бројних предлога за реформу истог. За време Хладног рата, трке у наоружању и освајања свемира, знање је играло важну улогу тако да тих година и почињу прве дискусије, а затим и реформе образовања. Образовање је значајно како за сваког појединца, тако и за развој читаве државе, јер без образовања, не би било напретка али ни слободе. Образовање је стуб сваке државе и сваког система, и ауторитарног, и тоталитарног, и демократског, јер се кроз образовање обликују нове генерације било у поданичком, било у грађанском духу. Приказани ваучерски систем може допринети развоју ефикаснијег образовања у Србији. Ипак, пре његовог увођења, неопходно је извршити одређена прилагођавања, како се не би догодио још један сценарио неуспешно спроведених реформи у овој области.

кључне речи:

Референце

  1. U.S. Department of Education, International Affairs Staff, Education in the United States: A Brief Overview, U.S. Department of Education, Washington, D.C., 2003.
  2. http://nces.ed.gov/programs/digest/mobile/Finance_Public_Elementary_and_Secondary_Schools_Revenue.aspx
  3. http://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm#indicator-chart 07/02/2015
  4. Carl, Jim, Freedom of Choice, Praeger, ABC-Clio, Santa Barbara, 2011, pp. 196.
  5. Hess, Frederick M „Does School Choice Work?“ in: National Affairs, No. 5, Washington, D.C, 2010, Internet, http://www.nationalaffairs.com/publications/detail/does-school-choice-work
  6. http://www.edchoice.org/School-Choice/Programs/Cleveland-Scholarship-and-Tutoring-Program.aspx
  7. http://www.edchoice.org/School-Choice/Programs/Milwaukee-Parental-Choice-Program.aspx
  8. Lee, Vicky, Education voucher system, Research and Libraly Services Division, Legislative Council Secretariat, Hong Kong, 2002, Internet, http://ebook.lib.hku.hk/HKG/B3623199X.pdf
  9. Ravitch, Diane, The Death and Life of the Great American School System – How Testing and Choice Are Undermining Education, Basic Books, New York, 2010,
  10. Ryen, James E. Five Miles Away, a World Apart – One City, Two Schools, and the Story of Educational Opportunity in Modern America, Oxford University Press, New York, 2010, pps. 185-209.
  11. Usher, Alexandra, Kober, Nancy, Keeping Informed about School Vouchers – A Review of Major Developments and Research, Center on Education Policy, Washington, D.C, 2011, Internet, http://www.cep-dc.org/displayDocument.cfm?DocumentID=369
  12. Ђорђевић, Снежана, Анализе јавних политика, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2009.
  13. Стиглиц, Џозеф Е, Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.
периодика Администрација и јавне политике 1и2/2016 УДК 35.015.6(73) 131-150
ç