Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ РЕФОРМЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УТИЦАЈ СОЦИОКУЛТУРОЛОШКИХ ФАКТОРА НА АЛКОХОЛИЗАМ

Сажетак

Како се историја мењала, тако је свако време, место и свака култура имала прецизно исписане „канонеˮ конзумирања пића; од првих насеобина из каменог доба, до великих дворана за гозбе у старој Грчкој, или чувених кафетерија из времена просветитељства. Повезивање алкохолних пића са алкохолизмом није ретка појава.Са становишта савременог друштва подразумева врло широку област која се може посматрати на различитим нивоима. Укључујући стручна лица из многобројних научних области сам појам „алкохолизамˮ оставља простора да се преиспитује и истражује како би се утврдило његово правилно значење и поставка у једном систему. Једно од главних питања које се поставља јесте како детерминисану појаву окарактерисати као sui generis појаву, ако се водимо научним списима и оним што нам је понуђено од стране стручњака? Из овог оквира не може се изоставити ни социокултурна перцепција која представља „стварностˮ око које се поставља питање алкохолизма и свега онога што је чини компетентном за студиозније истраживање и анализу. Анализом великог броја компаративних истраживања долази се до закључка да конзумација алкохола као и сам алкохолизам заиста јесу у највећој мери творевине културе и ствар културолошке перцепције. Из тог разлога на то се мора обратити пажња и у законским одредбама као и у третманима лечења уколико желимо да они буду делотворни у потпуности.

кључне речи:

Референце

  1. Dragišić M. Labaš, Slađana, „Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizmu”, Čigoja, Beograd, 2012.
  2. Dwight ,Heath, International Handbook on Alcohol and Culture, Greenwood Press, Westport, 1995.
  3. Houghton, Eleni, Roche, M. Ann, Learning about drinking, International Center for Alcohol Policies, Series on Alcohol in Society, Brunner-routledge, Philadelphia, 2001.
  4. Stanković, Zoran, Begović, Dejan, Alkoholizam od prve do poslednje čaše, Terapijski priručnik, Kreativni centar, KREATIVNI CENTAR, Beograd, 2005.
  5. Järvinen, Margaretha, Room, Robin, Youth drinking culture, European experiences, Ashgate, November, 2007.
  6. Marshall, Мac, Social thought, cultural belief and alcohol, Journal of Drug Issues, 1985.
  7. Assunta, Mary, Impact of alcohol consumption on Asia, Institute of Alcohol Studies, The Globe, Issue 4, 2001.
  8. Bennett, Linda A., Campillo, Carlos, Chandrashekar, C.R., Gureje, Oye, Alcoholic beverage consumption in India, Mexico, and Nigeria, ACross – cultural comparison, Alcohol Health Res World, 1998.
  9. Bloomfield, Kim, Stockwell, Tim, Gerhard, Gmel, Rehn, Nina, International Comparasions of Alcohol Consumption, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, vol. 27, No. 1, 2003.
  10. Bjarnason, Thoroddur, Andersson, Barbro, Choquet, Marie, Elekes, Zsuzsanna, Morgan, Mark,  Rapinett, Gertrude, Alcohol Culture, Family Structure and Adolescent Alcohol Use: Multilevel Modeling of Frequency of Heavy Drinking among 15-16 Year Old Students in 11 European Countries,  Department of Sociology, 2002., доступно на: http://www.drugsandalcohol.ie/6758/1/25812738_Alcohol_culture_family_structure_Biarnason_T.pdf
  11. Caetano, Raul, Clark, L. Catherine, Tam, Tammy, Alcohol consumption among racial/ethnic minorities, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Vol. 22, No. 4, 1998.
  12. Davis, F. James, The History of Alcoholism in America, Loyola Marimount University, 2011., http://www.recoveryfirst.org/the-history-of-alcoholism-in-america.html/
  13. Hope, Ann, Ramstedt, Mats, The Irish drinking culture – Drinking and drinking-related harm, a European comparison, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, Department of Health and Children, 2004.
  14. Johnson, C. Ronald, Nagoshi, T. Craig, Asians, Asian-Americans and Alcohol, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, September, 2014.
  15. Mandelbaum, David G., Alcohol and Culture, Current Antropology, June 1965., pp. 281 – 292.
  16. Michalak, Laurence, Troicki, Karen, Alcohol and Islam – an overview, Contemporary Drug Problems, 2006, доступно на: https://www.yumpu.com/en/document/view/11458463/alcohol-and-islam-an-overview
  17. McDonald, M., A social-anthropological view of gender, drink and drugs. In M. McDonald (ed.), Gender, Drink and Drugs. Oxford: Berg., 1994.
  18. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Etnicity, Culture and Alcohol, 2002.,
  19. Rehn, Nina, Room, Robin, Edwards, Griffith, Alcohol in the European Region – consumption, harm and policies, World Health Organization, 2001.
  20. Social Issues Research Centre, Social and Cultural Aspects of Drinking – A report to the European Commission, March 1998.
  21. Tilki, Mary, The social contexts of drinking among Irish men in London: Evidence from a qualitative study, Drugs: Education, Prevention and Policy, 2006.
  22. Wilkinson, Kate, Is Africa the drunk continent? How Time Magazine ignored the data, Africa Check, August 2013., https://africacheck.org/reports/is-africa-the-drunk-continent-how-time-ignored-the-data/
периодика Социјална политика 1/2015 УДК 613.81:316.72 69-87
ç