Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ЧИНИЛАЦА НА НАЦИОНАЛНЕ, ВЕРСКЕ И ЛИНГВИСТИЧКЕ РАСЦЕПЕ У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ И ШВАЈЦАРСКОЈ ТОКОМ РАЗЛИЧИТИХ СТРАНАЧКИХ ЕРА

Сажетак

Рад који следи има за циљ одговорити на истраживачко питање: „Да ли су и на који начин систем владавине, изборни систем, страначки систем и институција шефа државе у Уједињеном Краљевству и Швајцарској утицали на развој и обликовање друштвено-политичких расцепа који се темеље на верским, лингвистичким и националним разликама у ери елитних, масовних, народних и професионалних бирачких странака?“ Овако постављено питање за шири предмет истраживања намеће разматрањe утицаја институционалних оквира на друштвене расцепе, док се за ужи предмет интересовања могу одредити политичке институције и историјски друштвено-политички раздори у Уједињеном Краљевству и Швајцарској. Полазећи од институционалистичке теоријске претпоставке према којој институције утичу на структуре попут друштвено-политичких расцепа, овај рад употребом методе историјског праћења (historical tracing) и анализе најразличитијих система (most different systems design) пореди две институционално различито постављене али структурно сличне државе кроз разне страначке ере двадесетог и двадесетпрвог века, како би истражио постојање потенцијалне коорелацијеи узрочног односа између а) различитог начина на који су институције постављене и б) различитог развоја структурне основедруштвених расцепа у Уједињеном Краљевству и Швајцарској. Резултати рада указују на могућност постојања поменуте коорелације.

кључне речи:

Референце

  1. Church, Clive. The Politics and Government of Switzerland, Palgrave Macmillan, London, 2004, pp. 1-285.
  2. Hall, Mathew. Political Traditions and UK Politics, Palgrave Macmillan, London, 2011, pp. i-272.
  3. Hopkin, Jonathan. “Komparativne Metode”, u zborniku: Teorije i metode političke znanosti, (priredili: David Marsh i Garry Stoker, preveli na hrvatski: Tonči Kursar i Davor Stipetić), Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005, str. i-397.
  4. Kriesi, Hanspeter and Alexander Trechsel. The Politics of Switzerland: Continuity and Change in a Consensus Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. i-223.
  5. Lachat, Romain. The Religious Cleavage in Switzerland, 1971-2007, Internet, http://www.romain-lachat.ch/papers/madrid2012.pdf, 05/08/2015, pp. 1-15.
  6. Linder, Wolf. Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, Palgrave Macmillan, London, 2010, pp. i-246.
  7. Lipset, Seymour and Stein Rokkan. “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction”, in Seymour Lipset and Stein Rokkan (eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives, The Free Press, New York, 2008, pp. i-554.
  8. Lowndes,Vivien. “Institucionalizam”, u zborniku: Teorije i metode političke znanosti, (priredili: David Marsh i Garry Stoker, preveli na hrvatski: Tonči Kursar i Davor Stipetić), Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005, str. i-397.
  9. Mazzoneli, Oscar. “Multi-Level Populism and Centre-Periphery Cleavage in Switzerland: The Case of the LegadeiTicinesi”, in Daniele Caramani and Yves Meny (eds.), Challenges of Consensual Democracy: Democracy, Identity, and Populist Protest in the Alpine Region, Peter Lang International Academic Publishers, Brussels, 2005, pp. i-257.
  10. Rallings, Colin and Michael Thrasher. “General Election Summary Data”, in Colin Rallings and Michael Thrasher (eds.), British Electoral Facts 1832-2012, Biteback Publishing, London, 2012, pp. i-312.
  11. The Portal of the Swiss Government, Regions in the Federal Council since 1948, Internet, https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/history-of-the-federal-council/regions-in-the-federal-council-since-1848.html, 05/08/2015, p. 1
  12. Von­ Beyme,­ Kla­us, Transformacija političkih stranaka: Od narodnih do profesionaliziranih biračkih stranaka, (prevela sa nemačkog na hrvatski: Mirjana Kasapović), Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2000, str. 1-202.
  13. Williams, Michael. Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair, Palgrave Macmillan, London, 2000, pp. i-23
  14. Орловић, Славиша. „Ре-дизајнирање политичких институција“, у зборнику: Квалитет политичких институција, (приредио: Павловић Вукашин), Чигоја штампа, Београд, 2010, стр. 1-250.
периодика Политичка ревија 3/2015 УДК 316.334.3:316.48(410)(494) 171-189
ç