Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ПРАВА НА НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК

Сажетак

Глобализација представља сложен и вишезначни светски процес стварања и наметања јединствених решења различитим субјектима у међународним односима. Идеје о стварању универзалних или глобалних правила могу се наћи још у античком појму природног права. У средњем веку и касније, ова идеја је само делимично реализована стварањем јединствених правила о трговини од стране самих трговаца (средњевековно lex mercatoria). Савремени процес глобализације карактерише моноцентричност и тежња једне велесиле да наметне један облик привређивања и демократије. Он се одвија паралелно у готово свим областима људске активности: у политици, економији, праву и култури, при чему су ови процеси међусобно повезани и условљени. Због тога је процес глобализације права, као један од облика глобализације, тешко посматрати изоловано и ван политичког и економског контекста. У раду се полази од тезе да економску подлогу и оправдање глобализације чини неолиберални концепт привређивања, а у политичком смислу, тежња за стварањем новог светског поретка. У циљу потврђивања ових теза, у раду је у првом делу анализиран општи појам глобализације, садржина, методи и облици, и њихов однос према сличним процесима, као што су унификација и хармонизација права. У другом делу рада је анализиран утицај глобализације на права суверених држава.

кључне речи:

Референце

  1. Вукадиновић Радован, Међународно пословно право, Крагујевац, 2012.
  2. Вукадиновић Радован, „Lex mercatoria као праведно право у међународном трговинском (привредном) праву“, Правни живот, књига 412, бр. 9-10, стр. 1217-1231.
  3. Дабовић Душан, Глобализација права, усклађивање права у савременом свету, Правни факултет, Београд, 2007.
  4. Ковачевић Брацо (приредио), Глобализација и сувереност, Бања Лука, 2014.
  5. Цветковић Н. Предраг, Увод у право Светске трговинске организације, Ниш, 2010.
  6. Annan Kofi, „Two concepts of suvereignty“, The Economist,09.1999.
  7. Arowojolu Pemi, Is globalisation a forum of ‘Americanisation’?, Internet, www.alevelpolitics.com/is-globalisation-a-form-of-americanisation, 23/01/2017.
  8. Basedow Juergen, „A Common Contract Law for the Common Market“, Common Market Law Review, 33, No. 6, Kluwer Law Online, 1996, стр. 1169-1195.
  9. Bederman David, „Globalization, International Law and United States Foreign Policy“, Emory Law Journal, Antlanta, No. 50, 2001, стр. 717-1047.
  10. Bogdandy Armin von, „Law and Politics in the WTO: Strategies to Cope with a Deficient Relationship“, Max Planck Yearbook of United Nations Law , 2001, стр. 609-674.
  11. Bush H.W. George, Toward a New World Order, одржан 11.09.1990. године. Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory), 20/12/ 2016.
  12. Charney Jonathan, „Universal International Law“, American Journal International Law, No. 87, 1993, стр. 525-551.
  13. Ching Leo, „Globalizing the Regional, Regionalizing the Global: Mass Culture and Asians in the Age of Late Capital“, Јоurnal of Public Culture, Vol. 12, No. 1, 2000, стр. 233-257.
  14. Christopher Warren, „America’s Leadership, America’s Opportunity“, Foreign Policy, Vol. 98, No. 6, 1995.стр. 6-27.
  15. Dezalay Yves, Garth G. Bryant, „Corporate Law Firms, NGOs, and Issues of Legitimacy for a Global Legal Order“, Fordham L. Rev, No. 80, 2012, Internet, http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss6/2, 20/11/2016.
  16. Drezner W. Daniel, Globalization, Coercion, and Competition, Internet: http://www.danieldrezner.com/research/gcc.pdf, 10/11/2016.
  17. Dupuy Pierre-Marie, „International Law: Torn Between Coexistence, Cooperation and Globalization“, European Journal of International Law , No. 9, 1998, стр. 278-286.
  18. Frankenberg Günter, „Verfassungsgebung zwischen Hobbesainischem Naturzustand und Zivilgesellschaft. Die Verfassung der Republik Albanien“, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, F. 2001, стр. 443–470.
  19. Gamble John King, Allen Emily, Dirling Nicole L., „International Law and Globalization: Allies, Antagonists, or Irrelevance?“ Syracuse Journal of International Law & Commerce, Syracuse University College of Law, стр. 1-21.
  20. Guenther Klаus, Legal pluralism or uniform concept of law? Globalisation as a problem of legal theory, Internet, http://www.helsinki.fi/nofo/NoFo5Gunther.pdf, 17/12/2016.
  21. Haydebrand Wolf, „From Globalisation of Law to Law under Globalisation“, Adapting Legal Culture, David Nelken, Johannes Feest (eds.), Oxford: Hard Publishing, 2001, стр. 117-140.
  22. Human Rights, Internet, https://www.humanrights.gov/dyn/2016/01/fact-sheet-non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/, 20/1/2017.
  23. Jayasuriya Kanishka, „Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance“, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 6, No. 2, 1999, Internet, http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol6/iss2/3, 10/01/2017.
  24. Kamto Maurice, „Mondialisation et Droit“, Revue Hellénique Droit International, No. 53, 2000, стр. 453-470.
  25. Kagan Robert A, „Globalization and Legal Change: The „Americanisation“ of European Law“, Regulation & Governance, No. 1, 2007, стр. 99-120.
  26. Legrand Pierre, „European Legal Systems Are Not Converging“, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 45, No. 1, Oxford University Press, 1996, стр. 52-81.
  27. Mattei Ugo, „A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance“, Indiana Journal of Global Legal Studies, No. 10, 2003, стр. 383-448.
  28. McLuhan Marshall, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, 1962.
  29. McLuhan Marshall, Understanding Media, McGraw-Hill, 1964.
  30. Michaels Ralf, Globalization and Law: Law Beyond the State, Internet, http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5540&context=faculty_scholarship, 20/12/2016.
  31. Noortmann Math, „Globalization, Global Governance and Non-State Actors“, International Law Forum de Droit International, Vol. 36, No. 4, 2002, Internet, http://ssrn.com/abstract=2320117, 15/01/2017.
  32. Peters Anne, „Europеan Democracy After the 2003 Convention“, Common Market Law Review, No.41, 2004, стр. 37-85.
  33. Shapiro Martin, The Globalization of Law, Internet, http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/399, 20/12/2016.
  34. Sieber Urlich, „Legal Order in a Global World, The Development of a Fragmented System of National, International, and Private Norms“, Max Planck Yearbook of United Nations Law, (eds. Armin von Bogdandy, Rüdiger Wolfrum), Vol. 14, 2010, стр. 1-49.
  35. Sigmarsson Dadi Arnar, Globalization vs State Sovereignty: Constitutional Rights in a Crisis?, Internet, http://skemman.is/stream/get/1946/1617/5238/1/Globalization_vs._State_Sovereignty_Constitutional_Rights_in_a_Crisis.pdf, 20/12/2016.
  36. Snyder Francis, „Economic Globalization and Law in the 21st Century“, The Blackwell Company to Law and Society, (ed. Austin Sarat), Blackwell Publ. London and New York, 2003, стр. 624-640.
  37. Stein Eric, „International Integration and Democracy: No Love at first sight“, Asian Yearbook of International Law, No. 95, 2001, стр. 489-534.
  38. Talbott Strobe, „The Birth of the Global Nation“, Time Magazine, 20.07.1992.
  39. The Global Journal, Internet, http://www.theglobaljournal.net/, 20/01/2017.
  40. Thorsen Dag Einar, Lie Amund, What is Neoliberalism?, стр. 2. Internet, http://folk.uio.no/daget/neoliberalism.pdf . 12/12/2016.
  41. Twining William, General Jurisprudence – Understanding Law from a Global Perspective, Cambridge, Internet, https://www.law.duke.edu/cicl/pdf/twining-bk-preface.pdf, 20/12/2016.
  42. Waarden van Frans, „Power to the legal professionals: Is there an Americanization of European law?“, Regulation & Governance, 2009, стр. 197-216.
  43. Wall Katherine, „The end of the welfare state? How globalization is affecting state soverignty“, Global Policy, 17/08/
  44. Wiegand Wolfgang, „The Reception of American Law in Europe“, Journal of Comparative Law, No. 39, 1991, стр. 229-248.
  45. Wiegand Wolfgang, „Americanization of Law: Reception or Convergence?“, Legal Culture and the Legal Profession , Lawrence M. Friedman, Harry N. Scheiber (eds.), 1996, стр. 137-152.
  46. Wikipedia, Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization, 20/01/2017.
  47. Zayas de Alfred-Maurice, Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, А/70/285, submitted in accordance with Assembly resolution 69/178, Internet, http://docplayer.net/9155616-Promotion-of-a-democratic-and-equitable-international-order.html. 10/01/2017.
  48. Zumbansen Peer, „Defining the Space of Transnational Law: Legal Theory, Global Governance & Legal Pluralism“, Osgoode CLPE Research Paper, Osgoode Hall Law School, Vol. 7, No. 5, 2011, стр.1-37.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 340.137:327 103-120
ç