Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УПРАВНИ НАДЗОР

Сажетак

Приказ књиге: Милан Влатковић, Зоран
Јовановић, УПРАВНИ НАДЗОР, Правни
факултет, Универзитет у Крагујевцу,
Институт за правне и друштвене науке,
Крагујевац, 2016

кључне речи:

Референце

периодика Администрација и јавне политике 3/2018 3/2018 УДК 35.078.3(075.8)(049.3) 87-90
ç