Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА ПРОПАГАНДНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЛИТИЧКИМ ПРЕВРАТИМА

Сажетак

У раду ће бити анализирани и научно сагледани улога и значај пропагандних активности које имају за циљ пружање помоћи инспираторима (идеолозима), финансијерима, организаторима и спроводиоцима политичких преврата, почев од припремне, па све до завршне фазе њиховог деловања. Посебна пажња биће посвећена безбедносним аспектима појединих специфичних инструмената (поступака и средстава) који су све присутнији у спровођењу пропаганде осмишљене да буде подршка политичком преврату, као што су пласирање дезинформација и лажних вести (fake news), како би се одговорило на хипотетичко питање „да ли су лажне вести за превратнике заправо добре вести?”. Такође, завршни део рада ће бити фокусиран на решења, технике и тактике које стоје на располагању структурама у чијој надлежности се налази супротстављање негативним ефектима „злонамерне” пропаганде, посебно оне која је стављена у функцију политичког преврата.

кључне речи:

Референце

  • Бодрожић П. Ивана, Бодрожић Александар, „Политичко-правни аспекти ширења лажних вести”, Српска политичка мисао, бр. 3/2018, Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 247–260.
  • Гаћиновић Радослав, „Пропаганда у људском друштву”, Војно дело, бр. 1/2012 Београд, 2012, стр. 205–215.
  • Жељски Реља, Политика у сенци насиља – политичко насиље на Северном Кавказу, Службени гласник, Академија за националну безбедност, Београд, 2018.
  • Јанковић Ивана, „Ескалација демонстрација у Москви – Два лица престонице”, НИН, бр. 3580, 2019.
  • Кузина Светлана, Политическое насилие: природа, манифестирование и динамика в глобализирующемся мире: диссертация доктора политических наук, Ростов-на-Дону, 2010.
  • Лукић Радомир, Политичка теорија државе, Завод за уџбенике и наставна средства, БИГЗ, Београд, 1995.
  • Митровић Мирослав, „Допринос разумевању јавног мњења – моделовање управљања и предвиђање реакција”, Тематски зборник радова Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба (приредио: Небојша Николић), Институт за стратегијска истраживања Универзитета одбране, Београд, 2018, стр. 195–213.
  • Парезановић Марко, Политички преврат – савремени приступ, Нова српска политичка мисао, Београд, 2013.
  • Продовић Милојковић Биљана, Миладиновић Слободан, „Утицај масовних медија на вредносне оријентације младих”, Зборник радова са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет (приредила: Бојана Димитријевић), Ниш, 2014, стр. 213–227.
  • Симеуновић Драган, „Одређење екстремизма из угла теорије политике”, Српска политичка мисао, бр. 2/2009, стр. 11–29.
  • Bergman Ilan (ed.), Digital Dictators – Media, Authoritarianism, And Americaʼs New Challenge, Rowman & Littlefield, 2018.
  • Schulz Wolfgang, Regulating Intermediaries to Protect Privacy Online – the Case of the German NetzDG, HIIG DISCUSSION PAPER SERIES, 2018.
  • Simeunović Dragan, Političko nasilje, Beograd, Radnička štampa, 1989.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  • Nye Joseph S., How Sharp Power Threatens Soft Power, The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence, Internet, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power, 02/03/2019.
  • Ritchie Hannah, Read all about it: The biggest fake news stories of 2016, Internet, https://www.cnbc.com/2016/12/30/read-all-about-it-the-biggest-fake-news-stories-of-2016.html, 16/02/2019.
  • Silverman Craig, This Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real News On Facebook, Internet, https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook, 15/02/2019.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 32.019.5:323.276 409-426
ç