Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРИСТУП СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЊЕНОГ СПРОВОЂЕЊА

УЛОГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА

Сажетак

Социјална политика спаде у заједничке политике земаља Европске Уније јер ова област значајно доприноси квалитету живота становника и заштити посебно осетљивих социјалних група.
Предмет анализе je улогa локалне власти (Европски стандарди и стање у Србији) као ниво који је најближи грађанима, те има могућност да креира политике, програме и пакет социјалних услуга које кроји према потребама грађана.
Циљ рада је да идентификује капацитете које су локалне власти изградиле у овој области, те поља на којима је могуће подићи квалитет рада у Србији (учење из искуства и добре праксе других, успешних земаља).
Теоријско методолошки приступ: биће приказано стање у Србији (истраживање о субсидијаритету), начин рада као и компаративна искуства у свету.
Очекивани резултати и закључак рада: Чланак ће указати на стање у Србији и на простор који постоји да би се системски ојачали капацитети локалних власти у овој области: а. значај стратешког планирања локалне власти уз свест да социјална заштита мора бити сагледана контекстуално и мултидисциплинарно; б. Значај већег укључивања грађана у креирање пакета услуга да би одговориле потребама конкретних становника;
ц. Боље информисање грађана о понуди (јавног и приватног сектора), боља контрола услуга социјалне заштите (квалитет индикатора, квалитет база података) као и квалитет контролних инструмената: инспекције, ИТ пакети: грађанин инспектор. Испитивање задовољства грађана услугама, уз могућност корекцију слабости је изузетно важан аспект о коме власти морају бринути.

кључне речи:

Референце

  • Andersen HS, Andersson, R, Wessel T, Vilkama K, „The Impact of Housing Policies and Housing Markets on Ethnic Spatial Segregation: Compaing the Capital Ciits of four Nordic Welfare States“,  Internationa Journal of Housing Policy, Vol.16, No. 1, 1-30, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/14616718.2015.1110375
  • Beddridge Clara, Furseth Peder Inge, Cuthberstons Richard, Demello Steven, “Technology-Based Innovation for Independent Living: Policy and Innovation in the United Kingdom, Scandinavia, and the United States”, Journal of Aging and Social Policy, Volume 23, Issue 3, pg. 213-228, 2014.
  • Бркић, Мирослав, Лиценцирање социјалних радника, ФПН, Београд. 2016.
  • Ђорђевић Снежана, Примена Принципа Субсидијарности у Србији, ФПН, Чигоја, Београд, 2017.
  • Maged N Kamel Boulos, Agis D Tsouros, Arto Holopainen, „Social, Innovative and smart Cities are happy and Resilient: insights from the WHO EURO 2014. Internationaln Health Citzies Conference“, International Journal of Helath Geographics  14:3, 2015. doi:10.1186/1476-072X-14-3  URL:http://www.ij-healthgeographics.com/content/14/1/3 BioMed Central, The Open Access Publisher
  • Петронијевић Дора, Доступност стаmбених некретнина за грађане Србије, Чигоја, Београд, 2016.
  • Social Housing and Urban Renewal – A Cross-National Perspective (Eds. Watt Paul, Smets Peer), Emarald, London, UK, 2017.
  • Стандарди за образовање социјалних радника у Србији, (Ур. Жегарац Невенка), ФПН, СХЕПСС, Београд, 2014.
  • The Squatters’Movement in Europe – Everyday Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism (Eds. Cattaneo Claudio, Martinez Muguel), Pluto Press, UK, 2014.
  • Вуковић, Дренка, Социјална сигурност, Чигоја, Београд, 2009.
  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
периодика Социјална политика 2/2019 2/2019 УДК 352:364-3 9-26
ç