Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРИСТУП СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЊЕНОГ СПРОВОЂЕЊА

СОЦИЈАЛНИ РАД У ЈАВНОМ ДИСKУРСУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак

Социјални рад у Босни и Херцеговини као релативно млада професионална дјелатност различито је прихваћена од стране институција, радних организација и јавности. Иако изгледа да је друштвени значај ове професије неоспоран и да постоји изразита потреба за постајањем ове професионалне дјелатности, у пракси се јављају мања или већа неразумијевања, предрасуде и стереотипи. На овај начин социјални радници као стручњаци су изложени неразумијевању, што води ка честим неутемељеним критикама и професионалном неуважавању.

Предрасуде о социјалном раду се односе на друштвену улогу и природу, али највише су изражене у поимању функције социјалног рада. Без обзира да ли су имали искуство или не, већина грађана има одређену слику о типичном социјалном раднику. Тим поводом су се у истраживању испитивали ставови и перцепција босанскохерцеговачке јавности о улози и важности социјалног рада у Босни и Херцеговини.

Kако на формирање позитивних или негативних ставова јавности утјече и начин извјештавања медија о професији социјалног рада и активностима социјалних радника, у циљу објективне елаборације теме рада, путем полуструктираног интервјуа испитана су професионална искуства новинара (Н=5) и социјалних радника (Н=5) који су имали искуства у комуникацији с медијима.

Дошло се до закључка да босанскохерцеговачка јавност нема довољно сазнања о професији социјалног рада и да због недовољних информација социјални рад прати негативан имиџ. Такођер, резултати истраживања говоре да на негативно мишљење јавности утјече (негативно) медијско извјештавање о активностима социјалних радника.

кључне речи:

Референце

  • Knežević Mladen, „Neka razmišljanja o identitetu profesije socijalnog radnika“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 10, 1, 2008, 45-60.
  • Knežević Mladen, Lauren Buttler, Public perceptions of social workers and social work in the Republic of Croatia“, International Journal of Social Welfare, 12,(1),50-60, 2003.
  • Miloslav Milosavljević, Socijalni rad na raskršću, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Mirosavljević Mladen, Odnosi s medijima, Fridrich Ebert Stiftung, Banja Luka, 2008.Branica Vanja, Jerbić, Nataša, „Percepcija profesije socijalnog rada i socijalnog radnika“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 10, 1, 103-116, 2003.
  • Urbanc Kristina Etika i vrijednosti u socijalnom radu“, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 8, 2,153-164, 2001.
  • Šerić Nedreta, Dudić, Anida, „Percepcija socijalnog rada u Bosni i Hercegovini“. Socijalne studije.  Fakultet političkih nauka, 1 (1), 94-115, 2018.
  • Braun Virginia, Clarke, Victoria, Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 University of West England, (2). pp. 77-101, 2006.
  • Kaufman A. V. i Raymond, G. T.,Public Perception of Social Workers: A Survey of Knowledge and Attitudes. Arete. 20, (2), 24-35, 1996.
  • Sharifi Mustafa, Prikaz-Stručni skup „Socijalni rad i javnost: komuniciranje »socijalnog«, Revija za  socijalnu politiku, 19, 2, 207-218, 2012.
периодика Социјална политика 2/2019 2/2019 УДК 364:316.64(497.6) 99-117
ç