Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СОЦИЈАЛНЕ ВРЕДНОСТИ КАО ЗАЈЕДНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Рад анализира и обрађује социјалне вредности Европске уније које се одсликавају у кључним примарним документима Европске уније. Социјална димензија Европске уније одувек је развијана у сенци економских интеграција, чиме је развијан и европски социјални модел. Схватање европског социјалног модела као скупа различитих модела држава чланица неоспорно је прихватљиво. Европска унија је модел солидарности, сигурности, стабилности и политичке сарадње. Циљ рада је да укаже на фундаментални значај укључености Европске уније у изградњи социјалне вредности као заједничке вредности Европске уније.

кључне речи:

Референце

  • Закључци Европског савета у Лисабону, 23. – 24. марта 2000.
  • Лисабонски споразум: Уговор о Европској унији, пречишћена верзија (Consolidated version of the Treaty on European Union)
  • Лопандић, Д., (приредио), Уговори Европске уније, Пречишћени текстови Уговора о Европској унији и Уговора о Европској заједници након амандмана усвојених Уговором из Нице, Канцеларија Србије и Црне Горе за придруживање Европској унији, Европски покрет у Србији, Београд, 2004.
  • Begg i Bergham: European Communities, 2000, Bruxelles, 2002.
  • Хикс, С., Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  • Hermann, Christoph Mahnkopf, Birgit. 2010. The Past and Future of the European Social Model, MPIfG working paper, No. 05/2010.
  • Jepsen, Maria Pascual, Amparo. 2005. The European Social Model: an exercise in deconstruction. http://www.seeurope-networ.org/homepages/seeurope/file_uploads/jep_serr1003.pdf  3/8/2006.
  • Ost, D., „Illusory Corporatism in Easter Europe: National Tripartism and Postcommunist Class Identities“, Politics & Society, Vol. 28, No. 4, Decembar 2000.
периодика Администрација и јавне политике 3/2018 3/2018 УДК 304(4-672 EU) 5-15
ç