Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СЕЦЕСИЈА VERSUS НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС: ЈЕДНОСТРАНО ПРОГЛАШЕЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Сажетак

Феномен сецесије дуги низ година постаје незаобилазан фактор у анализи политичког и безбедносног стања великог броја националних држава. Неуједначена примена прузрокована различитим тумачењем међународног права, један је од начина оправдавања легитимитета сепартистичких захтева без обзира на негативне безбедносне последице. Очигледан пример селективне примене/кршења најважнијих норми међународног права (забрана оружане агресије, очување суверенитета и територијалне целовитости држава) а тиме и националног интереса,  јесте покушај сецесије Косова и Метохије. Током деведесетих година један део међународне заједнице отворено је подржао терористичку организацију под називом „Ослободилачка Војска Косова“ као и њихове захтеве за добијање „независне“ државе Косово. До кулминације стања долази 1999. године када је извршена оружана агресија НАТО пакта на Савезну Републику Југославију. Последице ове врсте понашања појединих држава (великих сила) довеле су до преседана у међународној политици. Интернационализацији питања „независности“ јужне српске покрајине допринели су некадашњи високи чиновници поједниних држава као главни заговорници НАТО агресије а данас најснажнији промотери „независности“ Космета. Циљ који се овим радом жели постићи јесте указивање на све недоследности у међународној политици у временском периоду од почетка деведесетих па све до једностраног проглашења „независности“ Косова и Метохије 2008. године.

кључне речи:

Референце

  • Давидовић Сандра, „Модели приватизације друштвених предузећа на Косову и Метохији под окриљем унмик администрације“, Политичка ревија, бр. 50/2016, стр. 115-123.
  • Дугин Александар, Основи геополитике,  Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Степић Миломир, „Перспективе Косова и Метохије у контексту глобалних геополитичкихконцепција.. Интернет, http://www.vi.sanu.ac.rs/Izdanja/SrbiNaKosovu/18StepicMilomir.pdf 10/06/2019.
  • Army tehnology, Camp Bondsteel, Internet, https://www.army-technology.com/projects/campbondsteel/ 20/06/2019.
  • Baranovsky Vladimir, „Russia: a part of Europe or apart from Europe?.“ International Affairs 76, no. 3 (2000): 443-458.
  • Brubaker Rogers, Nationalism reframed: Nationhood and the national question in the new Europe. Cambridge University Press, 1996.
  • Coggins Bridget, Power politics and state formation in the twentieth century: The dynamics of recognition. Cambridge University Press, 2014.
  • Duško Dimitrijević, „Privremena uprava Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji i zaštita imovinskih prava.“ Teme-Časopis za Društvene Nauke 03 (2007): 473-510.
  • Dželetović Milenko, Economic (UN) Sustainability of the Kosovo and Metohija Economy, Kosovo: sui generis or precedent in international relations (Dusan Prorokovic) Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2018, pp. 321-343.
  • Fulton John, „NATO and the KLA: How the West Encouraged Terrorism.“ Global Security Studies 1, no. 3 (2010): 130-141.
  • Gibs Dejvid  „Humanitarno razaranje Jugoslavije“, Knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, Sremski Karlovci, 2010.
  • Global research, Kosovo for “Europe”: Washington’s “Balkans Policy” and the Future of Serbia, Internet https://www.globalresearch.ca/kosovo-for-europe-washingtons-balkans-policy-and-the-future-ofserbia/5627689?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles , 5/06/2019.
  • Gurr Ted Robert, Peoples versus states: Minorities at risk in the new century. US Institute of Peace Press, 2000.
  • Hale Henry, „The parade of sovereignties: Testing theories of secession in the Soviet setting.“ British Journal of Political Science 30, no. 1 (2000): 31-56.
  • Henkin Louis, „Kosovo and the law of “humanitarian intervention”“, American Journal of International Law 93, no. 4 (1999): 824-828.
  • Henry Hale, „The parade of sovereignties: Testing theories of secession in the Soviet setting.“ British Journal of Political Science 30, no. 1 (2000): 31-56.
  • Hobsbawm Eric, Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge university press, 2012.
  • Hudson Meadwell, „Breaking the Mould? Quebec Independence and Secession in the Developed West“, Notions of nationalism, Central European University Press, Budapest,  1995, str. 129-161.
  • Hughes James, „Russia and the Secession of Kosovo: Power, Norms and the Failure of Multilateralism“,  Europe-Asia Studies 65, no. 5 (2013): 992-1016.
  • Ker-Lindsay James, Kosovo: the path to contested statehood in the Balkans. IB Tauris, 2009.
  • Kohen  Marcelo, „Le Kosovo: un test pour la communauté internationale”, Conflits, sécurité et coopération ,(V. Chetail), Liber Amicorum Victor-Yves Ghebali, Brussels, Bruylant, 2007, 367-382.
  • Makarychev  Andrey and Morozov Viatcheslav, „Multilateralism, multipolarity, and beyond: A menu of Russia’s policy strategies“, Global Governance 17 (2011): 353.
  • Motyl Alexander, Thinking Theoretically About Soviet Nationalities: History and Comparison in the Study of the USSR, Columbia University Press, New York, 1992.
  • Paris Roland, „Kosovo and the metaphor war“, Political Science Quarterly 117, no. 3 (2002): 423-450.
  • Pavkovic Aleksandar and Radan Peter, Creating New States: Theory and Practice of Secession. Ashgate Publishing, Ltd., Farnham, 2013.
  • Reuters, Kosovo invites bids for telecom company , Internet, https://www.reuters.com/article/kosovo-telecom-tender/kosovo-invites-bids-for-telecom-company-idUSL6E8JMHEO20120911 10/05/2019.
  • Reuters, Spain says won’t recognize Kosovo independence, Internet, https://www.reuters.com/article/idUSL18645227  31/05/2019.
  • Roberts Adam, „Nato’s ‘humanitarian war’over kosovo“, Survival 41, no. 3 (1999): 102-123.
  • Roseberry Philippe, „Mass violence and the recognition of Kosovo: Suffering and recognition“, Europe-Asia Studies 65, no. 5 (2013): 857-873.
  • Smith Anthony, State-making and nation-building. Internet http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/cursos/2013/18-state-making-nation-building.pdf 26.05.2019.
  • Stepić Milomir, „The territorial division of Kosovo and Metohija: The question of geopolitical merit“, Kosovo and Metohija: past, present, future (2006): 16-18.
  • Telegraph, Kosovo’s prime minister ‘key player in mafia-like gang’ Internet, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/kosovo/8202700/Kosovos-prime-minister-key-player-in-mafia-like-gang.html 28/04/2019.
  • The Guardian 24, Report identifies Hashim Thaci as ‘Big fish’in organized crime, Internet, http://preportr.cohu.org/repository/docs/Report_identifies_Hashim_Thaci_as_’big_fish’_in_organised_crime___World_news___The_Guardian_151475.pdf 20/08/2019.
  • The New York Times, That Crush at Kosovo’s Business Door? The Return of U.S. Heroes  Internet, https://www.nytimes.com/2012/12/12/world/europe/americans-who-helped-free-kosovo-return-as-entrepreneurs.html?mtrref=www.google.rs&gwh=DE549EA8250ACA7CCA1E6F3C6C597BB0&gwt=pay&assetType=REGIWALL 10/05/2019.
  • The Parliamentary Assembly, Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo  Internet,  http://assembly.coe.int/committeedocs/2010/20101218_ajdoc462010provamended.pdf 25/08/2019.
  • Treisman Daniel, „Russia’s “ethnic revival”: the separatist activism of regional leaders in a postcommunist order“, World politics 49, no. 2 (1997): 212-249.
  • Troude Alexsis, „Le Kosovo au coeur de la question des Balkans, [Kosovo at the heart of the Balkans issue]“ , Geostrategiques, no. 08 /2013, pp. 129-140.
  • Troude Alexsis, „The geopolitical aspects of the 1999 NATO aggression against Yugoslavia“.  David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications (Nebojsa Vukovic)(pp123-130), Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2019, pp. 123-136.
  • Vincent Richard, „A narrative analysis of US press coverage of Slobodan Milosevic and the Serbs in Kosovo“, European journal of communication 15, no. 3 (2000): 321-344.
  • Wikileaks, The End of the Affair? The BND, CIA and Kosovo’s Deep State Internet, https://wikileaks.org/wiki/The_End_of_the_Affair%3F_The_BND%2C_CIA_and_Kosovo%27s_Deep_State 3/08/2019.
  • Wood John, „Secession: A comparative analytical framework“, Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 14, no. 1 (1981): 107-134.
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 323.173(497.115) 23-47
ç