Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

САВРЕМЕНОСТ МУЗЕЈСКИХ ПОЛИТИКА СПРАМ ТАКТИЧКИХ ПОЛИТИКА ВРЕМЕНА У УМЕТНОСТИ АПГ ГРУПЕ

Сажетак

Предмет анализе овог рада јесу могућности утицаја институционалног оквира на производњу културе и уметности у турбулентном нео-либералном добу, што је упоређено са тактичком позицијом уметности британске групе уметника АПГ. Циљ рада јесте интеграција појмова политике, свакодневице и тактичке уметности путем закључака из историје уметности друге половине 20. века како би указало да савремена уметност којој су питања, проблеми и услови свакодневице разлог настанка, ипак има удела у производњи стварности. То је изведено критичким, компарацијским и деконструктивистичким теоријско-методолошким поступцима. Резултати рада истичу различите начине промишљања појма инстутуције од стране авангарде, институционалне критике, као и савремених теоретичара и историчара уметности Борисa Гројса и Хансa Белтинга, те критичара Брајана Холмса. Закључци рада огледају се у чињењу разумљивим да се институције културе, у циљу свог делотворнијег рада требају отворити према политичким питањима и обратно да се кључне политичке сфере требају отворити према мишљењу из уметности и респекту публике. Закључак је и неопходност питања о томе какав производ бисмо имали ако би се институционално применио и валоризовао рад пракси које чине видљивим још увек непремостиву дистанцу између политичког и свакодневног живота, а које покушавају да га превазиђу.

кључне речи:

Референце

  • Belting Hans, ,,Place of Reflection or Place of Sensation?”, in: The Discoursive Museum, (еd. Peter Noever), MAK Vienna & Hatje Cantz Publishers, Ostfildern–Ruit, 2001.
  • Belting Hans; Buddensieg, Andrea; Weibel, Peter The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, ZKM Center for Art and Media Karlsruhe/The MIT Press, Cambridge, MA, London, England, 2012.
  • Bolt Rasmussen Mikkel, ,,The politics of Interventionist Art: The Situationis International, Artist Placement Group and Art Workers’ Coalition’”, Rethinking Marxism, A Journal of Economics, Culture & Society, 21: 34-49, Routledge, London, 2009.
  • Grojs Boris, ,,Muzeji u doba masovnih medija”, у Učiniti stvari vidljivima. Strategije suvremene umjetnosti, (приредила: Nada Beroš), Biblioteka Refleksije, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2006.
  • Grojs Boris, ,,O muzeju suvremene umjetnosti”, у зборнику: Učiniti stvari vidljivima. Strategije suvremene umjetnosti. (приредила: Nada Beroš), Biblioteka Refleksije, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2006.
  • Holmes Brian, ,,Extradisciplinary Investigations: Towards a New Critique of Institutions”, in: Art and Contemporary Critical Practice. Reinventing Institutional Critique (eds. Gerald Raunig, Gene Ray), MayFlyBooks, London, 2009.
  • Hudek Antony i Sainsbury, Alex, ,,The APG Approach”, The Individual and the Organisation: Artist Placement Group 1966-79, Rawen Row, London, 2012.
  • Jochimsen Margarethe, ,,Die ausgetretenen Wege der Selbstanalyse”, u APG Ausstellung von vier Projekten, Bonner Kunstverein, Bon, 1977.
  • Raunig Gerald; Ray, Gene; Art and Contemporary Critical Practice. Reinventing Institutional Critique, MayFlyBooks, London, 2009.
  • Walker A. John, ,,APG: Das Individuum und die Organisation. Ein Jahrzehnt des Conceptual Engineering”, APG Ausstellung von vier Projekten, Bonner Kunstverein, Bon, 1977.
  • Šuvaković Miodrag, predavanje Taktička kretanja, eksplozija jastva: Fluks, Fluksus i novi mediji, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018.
  • Artist Placement Group, Introduction http://www2.tate.org.uk/artistplacementgroup/default.htm 28/01/2019
  • Nowotny, Stefan, The Double Meaning of Destitution. Internet, http://transform.eipcp.net/transversal/0507/nowotny/en  26/01/2019
  • The Individual and the Organisation: Artist Placement Group 1966-79,   http://www.ravenrow.org/exhibition/artist_placement_group/ 29/01/2019
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 069:316.7 71-90
ç