Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

РЕФОРМА САДРЖАЈА И РЕГУЛАТИВНИХ ОКВИРА УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Европска економска и монетарна унија налази се у једној од најважнијих и најсложенијих реформи своје структурне архитек­туре, као и реформи управљања целином својих привреда. До ових промена би морало доћи и да није настала светска финансијска и економска криза. Садашње реформе су у ЕУ неопходне да би сва њена тржишта робе и фактора производње добро функционисала и тиме повећала ефикасност њених привреда. Поред овог начелног проблема, овај рад детаљније анализира постојеће и планиране елементе механизма управљања привредама ЕУ и Европске монетарне уније, а затим подробно разматра добре и слабе стране финансијског, укључујући фискалног, систе­ма ЕУ и ЕМУ. Затим се монетарни систем и политика анализирају у детаље. У свим овим областима се припремају темељне реформе по­сле којих ће ЕУ и ЕМУ ојачати. У суштини, потребно знање и искуство за то постоји у земљама ЕУ и нема разлога због којих Унија, као развијено подручје са 500 милиона становника и више од шест деценија мирнодобског суживота, са још увек добрим образовним системом и уклопљеношћу у све токове светске привреде, не би ојачала своју ефикасност и свој припадајући положај врло значајног дела мултиполарног света.

кључне речи:

Референце

  1. Mundell, R. (1961) “A Theory of Optimal Currency Areas”, American Economic Re­view, 51.
  2. De Grauwe, P. (2009) “Economics of Monetary Union”, Oxford University Press, New York.
  3. Schuknecht, L. et al. (2011) “The Stability and Growth Pact Crisis and Reform” ECB Occasional Paper Series, 129, September.
  4. EU (2012) “Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact”, Ecofin Council, update, 24.01.2012.
  5. EU (2012) “Guidlines on the format and content of Stability and Convergence Pro­grammes”, Ecofin Council, update, 24.01.2012.
  6. “Alert Mechanism Report” (2012) Council of the European Union. www.consilium.europa.eu/documents
  7. EU (2012) “Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union”. www.consilium.europa.eu/documents
  8. “Compact on Growth and Jobs”, (2012) Council of the European Union. www. consilium.europa.eu/documents
  9. “European Stability Mechanism” (2012) Council of the European Union. www. consilium.europa.eu/documents
  10. Marzinotto, et al. “What Kind of Fiscal Union”, Bruegel policy brief, issue 2011/06.
  11. Baunsgaard, T. et.al. “Automatic Fiscal Stabilisers”, IMF Staff position note, Sep­tember 2012.
  12. De Grauwe, P. (2012) “In Search of Symmetry in the Eurozone”, CEPS Policy Brief 268.
  13. Krugman, P. “Why We Regulate”, New York Times, 14.05.2012.
  14. “Credit rating rotation diluted by MEP“, EurActiv, 20.06.2012.
  15. “Credit Rating Agencies”, Council of Europe, 21.05.2012. www.consilium.europa. eu/documents
  16. Veron, N. (2012) “What Can and What Cannot Be Done About Credit Rating Agencies”, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, PB11-21, Washington, D.C.
  17. “Debt and deleveraging: uneven progress on the path to growth”, Mc Kinsey Glo­bal Institute, 2012.
  18. “Fiscal Consolidation: How much, how fast and by what means”, OECD, Paris, OECD Economic Policy Papers, 1. April 2012.
  19. Cline, W. “Restoring Fiscal Equilibrium in the United States”, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, 35-15, june 2012.
периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 338.24(4-672EU) 11-40
ç