Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕФЕРЕНДУМ – ЗНАЧАЈ, ВРЕДНОСТ И ВРСТЕ

Сажетак

Аутор у чланку приказује развој институције референдума као корективног фактора посредничке демократије, те указује на његов значај у умањивању посредности као највеће замерке представничке демократије. Даље указује се на корене институције референдума и приказује пример Швајцарске као државе која се сматра колевком референдума. Аутор критички приступа институцији референдума, те приказује битне предуслове за реализовање референдумског одлучивања. Посебна пажња посвећена је формулисању референдумског питања. Такође, аутор анализира значај институције референдума као начина да се најважније политичке одлуке доносе од стране оних који су носиоци суверености, односно од народа. У другом делу рада износи се став да је за вредност референдума и његову успешност од круцијалне важности каква ће бити подршка грађана за доношење одређене одлуке. Легитимитет донете одлуке мора бити несумњив и неупитан. У зависности од тога каква се одлука доноси, каква је правна природа донете одлуке, када се референдум расписује, на ком простору или каква је обавезност спровођења референдума, приказане су броје врсте референдумског изјашњавања, те су анализиране специфичности сваке од њих.

кључне речи:

Референце

  • Брајс Џејмс, Савремене демократије – трећа књига, Геца Кон, Београд, 1933.
  • Де Верготини Ђузепе, Упоредно уставно право, Службени гласник, Београд, 2015.
  • Јовичић Миодраг, „Референдум“, Изабрани списи, књига I – Демократија и одговорност, Службени гласник, Београд, 2006.
  • Јовичић Миодраг, Велики уставни системи, ИРО Светозар Марковић, Београд, 1984.
  • Јовановић Слободан, Велика Народна скупштина, Штампарија Светозара Николића, Београд, 1900.
  • Кутлешић Владан, Голић Дарко, Уставно право, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2017.
  • Марковић Ратко, Уставно право, Службени гласник, Београд, 2013.
  • Николић Оливер, „Референдум (са посебним освртом на Швајцарску и Хрватску)“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 1/2013, стр. 14.
  • Пајванчић Маријана, Уставно право, Правни факултет – Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2007.
  • Настић Маја, „Непосредно учешће грађана у поступку промене устава“, у зборнику: Ревизиона власт у Србији – процедурални аспекти уставних промена (приредили: Шарчевић Един, Симовић Дарко), Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 2017, стр. 91-113.
  • Николић Павле, Уставно право,Савремена администрација, Београд, 1997.
  • Николић Оливер, „Референдум у Канади“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 3/2015, стр. 51-61.
  • ODIHR Referendum Observation Mission Final Report, Интернет, https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/409554?download=true
  • Петров Владан, „Уставотворне и ревизионе процедуре у посткомунистичкој Србији – биланс и поглед унапред“, у зборнику: Ревизиона власт у Србији – процедурални аспекти уставних промена (приредили: Шарчевић Един, Симовић Дарко), Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 2017, стр. 13-35.
  • Петров Владан, „Теоријски аргументи „За“ и „Против“ референдума – време преиспитивања“, у зборнику: „Начела и вриједности правног система – норма и пракса“, 2012, Источно Сарајево, стр. 386-399.
  • Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Службени гласник, Београд, 2014.
  • Ћеранић Јелена, Швајцарски референдум о ограничењу миграција из ЕУ: Последице на односе између Швајцарске и ЕУ, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 3/2014, стр. 141-155.
  • Altman David, Direct democracy worldwide, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
  • Grad Franc, Zajc Drago, Kaučič Igor, Referendum in sprejemanje nove slovenske ustave, Institut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 1990.
  • Klein Claude, Sajó András, “Constitution-makeing: Process and Substance”, ed: Rosenfeld Michael, Sajo Andreas, The Oxford Handbook of Comparative Consittutional Law, Oxford 2012, стр. 383-402.
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 342.573 183-202
ç