Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ПРОЦЕНА ИЗАЗОВА ЗА ПРОФЕСИЈУ СОЦИЈАЛНОГ РАДА ОД СТРАНЕ СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

У овом чланку су приказани резултати из квалитативног дела истраживања „Изазови за професију социјалног рада након економске кризе у Републици Србији“. Циљ рада је да се идентификују изазови за професију социјалног рада из перспективе социјалних радника запослених у центрима за социјални рад у Републици Србији, у контексту реформе социјалне заштите. Истраживање је спроведено упућивањем упитника центрима за социјални рад, док је анализа 75 одговора социјалних радника извршена методом анализе оквира. Резултати истраживања су указали на системске проблеме везане за професију социјалног рада, на националном и локалном нивоу. Услови рада у Центру за социјални рад су оптерећени кадровским и организационим проблемима, при чему је безбедносни ризик један од кључних изазова. У оквиру специфичних изазова повезаних са обављањем послова социјалног рада, социјални радници су указали на комплекс проблема који се тичу обимне администрације, угрожене безбедности и изложености стресу и различитим облицима злостављања. Налази упућују на хитно предузимање мера у циљу заштите физичког и психичког интегритета социјалних радника, унапређења и других услова рада са најширим циљем унапређења положаја професије социјалног рада у националном контексту.

кључне речи:

Референце

  • Жегарац Невенка, Тодоровић Јелисавета, Образовање у области социјалног рада и социјалне политике за XXI век, Универзитет у Нишу, Ниш, 2015.
  • Михајловић Бабић Сузана et al, „Изазови за професију социјалног рада након економске кризе у Републици Србији“, Друштвене и хуманистичке студије, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, Тузла, бр. 1 (7)/2019, стр. 351.
  • Abramson S. Julie, Mizrahi Terry, „When Social Workers and Physicians Collaborate: Positive and Negative Interdisciplinary Experiences“, Social Work, Oxword University Press, Oxford, 1996, Vol. 41, Issue 3, pp. 270-281.
  • Barnett-Page Elaine, Thomas James, Methods for the synthesis of qualitative research: a critical review, NCRM Working Paper Series, Number (01/09), ESRC National Centre for Research Methods, London, 2009.
  • Berlanda Sabrina et al, ,,Dissatisfaction in Child Welfare and Its Role in Predicting Self-Efficacy and Satisfaction at Work: A Mixed-Method Research“, Biomed Research International, London, 2017(5), pp. 1-12.
  • Garrett Paul Michael, ,,Talking Child Protection: The Police and Social Workers ‘Working Together’“, Journal of Social Work, London, 2004 4(1), pp. 77-97.
  • Gibson Matthew, ,,Social worker or social administrator? Findings from a qualitative case study of a child protection social work team“, Child & Family Social Work. 2017 Vol 22, issue 3,  Available at: https://www.researchgate.net/publication/310752487_Social_worker_or_social_administrator_Findings_from_a_qualitative_case_study_of_a_child_protection_social_work_team.
  • HaeJung Kim, Hopkins Karen, ,,Child Welfare Workers’ Personal Safety Concerns and Organizational Commitment: The Moderating Role of Social Support“, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, Horizon Research Publishing, San Jose, 2015, 39:2, pp. 101-115.
  • Macdonald Grant, Sirotich Frank, ,,Violence in the social work workplace: The Canadian experience“, International Social Work, United Kingdom, 2005, 48(6), pp. 772-781.
  • McCulloch Trish, Webb Stephen, Clarke David, What the public think about Scottish social services and why. Retrieved from Dundee, Scotland: http://www.socialworkscotland.org/What-we-do/Publications/.
  • Nadeem Muhammad et al, ,,Favoritism, nepotism and cronyism as predictors of job satisfaction: Evidences from Pakistan“, Journal of Business and Management Research, 8, pp. 224-228.
  • Ritchie Jane, Spencer Liz, „Qualitative data analysis for applied policy research“, In: Analyzing qualitative data (Eds: Alan Bryman, Robert Burgess), Routledge, London, 1994, pp. 173–194.
  • Shier Michael, Graham John, Nicholas David, ,,Interpersonal interactions, workplace violence, and occupational health outcomes among social workers“, Journal of Social Work,  London, 2018, 18(5), pp. 525-547.
  • Travis Dnika, Lizano Erica, Mor Barak Michalle, ,,’I’m So Stressed!’: A Longitudinal Model of Stress, Burnout and Engagement among Social Workers in Child Welfare Settings“, British Journal od Social Work,  London, 2015, 46(4), pp. 1076-1095.
  • Wirth Tanja et al, ,,Sick leave and work-related accidents of social workers in Germany: an analysis of routine data“, International Archives of Occupattional and Environmental Health, Berlin, 2018, 92(2), pp. 175-184.
периодика Социјална политика 1/2019 1/2019 УДК 364.3(497.11) 29-50
ç