Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРИРОДА ПОЛИТИЧКОГ РЕЖИМА КАО ФАКТОР РИЗИКА ОД ИЗБИЈАЊА ГРАЂАНСКОГ РАТА

Сажетак

Грађански ратови представљају догађаје који изазивају значајне последице по државу на чијој територији се одвијају. Бројна су научна истраживања грађанских ратова као социо-политичке појаве, али и као феномена који може настати услед различитих фактора унутар одређене државе. Циљ овог чланка је да прикаже кључне академске дебате и правце промишљања о повезаности између могућности избијања грађанских ратова и типа политичког режима. Највећи број истраживачких студија указује да услови који постоје у прелазним облицима политичких режима, такозваним полудемократијама, имају највећи конфликтни потенцијал. Међутим, у анализу се морају укључити и бројни други фактори попут, транзиције власти, изборног система, институција, и постојећих економских и социјалних услова у држави. Поред овога, настојали смо да прикажемо и основне дилеме које се тичу избора адекватног инструмента за мерење типа политичког режима, као критичног фактора који може одредити резултате истраживања.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић Јован, Политички систем: Прилог науци о човеку и самоуправљању, Савремена администрација, Београд, 1977.
  2. Acemoglu Daron, Robinson James, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, New York, 2006.
  3. Aslaksen Silje, Torvik Ragnar, “A theory of civil conflict and democracy in rentier states”, The Scandinavian Journal of Economics,Wiley, Hoboken, Vol. 108, No. 4, 2006, pp. 571-585.
  4. Bartusevicius Henrikas, Skaaning Svend-Erik, “Revisiting the democratic civil peace hypothesis: Electoral democracy and civil conflict“, paper presented at 56th Annual Convention of the International Studies Association, New Orleans, February, 18-21, 2015.
  5. Boswell Terry, Dixon William, “Dependency and rebellion: A cross-national analysis”, American Sociological Review,American Sociological Association, Washington DC, Vol. 55, No. 4, 1990, pp. 540-559.
  6. Bremer Stuart, “Dangerous dyads: Conditions affecting the likelihood of interstate war, 1816-1965”, Journal of Conflict Resolution, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 36, No. 2, 1992, pp. 309-341.
  7. Buhaug Halvard, “Relative capability and rebel objective in civil war”, Journal of Peace ResearchSAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 43, No. 6, 2006, pp. 691-708.
  8. Cederman Lars-Erik, Hug Simon, Krebs Lutz , “Democratization and civil war: Empirical evidence”, Journal of Peace Research,SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 47, No. 4, 2010, pp. 377-394.
  9. Collier Paul, Hoeffl er Anke, “Greed and grievance in civil war”, Oxford economic papers, Oxford University Press, Oxford, Vol. 56, No. 4, 2004, pp. 563-595.
  10. Collier Paul, Hoeffl er Anke, “On economic causes of civil war”, Oxford economic papers, Oxford University Press, Oxford, Vol. 50, No. 4, 1998, pp. 563-573.
  11. Collier Paul, Rohner Dominic “Democracy, development, and conflict”, Journal of the European Economic Association,MIT Press, Cambridge, Vol. 6, No. 2‐3, 2008, pp. 531-540.
  12. Dahl Robert, Dilemmas of Pluralist Democracy, Yale University Press, New Haven, 1982.
  13. Davenport Christian, Armstrong David, “Democracy and the violation of human rights: A statistical analysis from 1976 to 1996”, American Journal of Political Science,Blackwell Publishing, Malden MA, Vol. 48, No. 3, 2004, pp. 538-554.
  14. Doyle Michael, “Kant, liberal legacies, and foreign affairs”, Philosophy & Public Affairs, Wiley, Hoboken, Vol. 12, No. 3, 1983, pp. 205-235.
  15. Doyle Michael, “Liberalism and World Politics“, American Political Science Review, Cambridge University Press, Cambridge, 80, No. 4, 1986, pp. 1151-1161.
  16. Fearon James, “Rationalist explanations for war“, International Organization, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 49, No. 3, 1995, pp. 379–414.
  17. Fearon James, Laitin David, “Ethnicity, insurgency, and civil war”, American Political Science Review, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 97, No. 1, 2003, pp. 75-90.
  18. Fjelde Hanne, “Generals, Dictators, and Kings: Authoritarian Regimes and Civil Conflict, 1973—2004”, Conflict Management and Peace Science,Taylor & Francis, Philadelphia, Vol. 27, No. 3, 2010, pp. 195-218.
  19. Fjelde Hanne, De Soysa Indra, “Coercion, Co-optation, or Cooperation? State Capacity and the Risk of Civil War, 1961—2004”, Conflict Management and Peace Science,Taylor & Francis, Philadelphia, Vol. 26, No. 1, 2009, pp. 5-25.
  20. Geddes Barbara, “Authoritarian Breakdown: Empirical Test of a Game Theoretic Argument”, Paper presented at the 95th Annual Meeting of the American Political Science Association, Atlanta, GA, September 2–5, 1999.
  21. Gleditsch Nils Petter, Hegre Håvard, Strand Håvard, “Democracy and civil war”, In: Handbook of War Studies III: The Intrastate Dimension(Eds: Cunningham David, Midlarsky Manus), 2009, pp. 155-192.
  22. Gleditsch Nils Petter, Wallensteen Peter, Eriksson Mikael, Sollenberg Margareta, Strand Havard, “Armed conflict 1946-2001: A new dataset“ , Journal of Peace Research, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 39, No. 5, 2002, pp. 615-637.
  23. Goldstone Jack et al, “A global model for forecasting political instability” American Journal of Political Science,Blackwell Publishing, Malden MA, Vol. 54, No. 1, 2010, pp. 190-208.
  24. Hegre Håvard, “Democracy and armed conflict”, Journal of Peace Research,SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 51, No. 2, 2014, pp. 159-172.
  25. Hegre Håvard, Disentangling democracy and development as determinants of armed conflict, Working Paper no. 24637, World Bank, Washington DC, 2003.
  26. Hegre Håvard, Ellingsen Tanja, Gates Scott, Gleditsch Nils Petter, “Toward a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816–1992” American Political Science Association. Vol. 95., No. 1., 2001, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 33-48.
  27. Kalyvas Stathis, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
  28. Krain Matthew, Myers Marissa Edson, “Democracy and civil war: A note on the democratic peace proposition”, International Interactions, Taylor and Frances Group, Abingdon, Vol. 23, No. 1, 1997, pp. 109-118.
  29. Mansfield Edward, Snyder Jack, “Democratization and the danger of war“, International Security, MIT Press, Cambridge, Vol. 20, No. 1, 1995, pp. 5–38.
  30. Mansfield Edward, Snyder Jack, Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War. MIT Press Cambridge, 2005.
  31. Maoz Zeev, Abdolali Nasrin, “Regime types and international conflict, 1816-1976”, Journal of Conflict Resolution,SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 33, No. 1, 1989, pp. 3-35.
  32. Marshall Monty et al, “Polity IV, 1800-1999: Comments on Munck and Verkuilen”, Comparative Political Studies,SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 35, No. 1, 2002, pp. 40-45.
  33. Munck Gerardo, Verkuilen Jay, “Conceptualizing and measuring democracy: Evaluating alternative indices”, Comparative political studies, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 35, No.1, 2002, pp. 5-34.
  34. Pavlović Vukašin, „Parlamentarizam i demokratija“, у зборнику: Dileme i izazovi parlamentarizma, (приредили: Pavlović Vukašin, Orlović Slaviša), Konrad Adenauer Stiftung, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2007, str. 73-104.
  35. Reynal-Querol Marta, “Political systems, stability and civil wars“, Defense and Peace Economics Taylor & Francis, Philadelphia, 13, No. 6., 2002, pp. 465– 483.
  36. Reynal-Querol Marta, “Does democracy preempt civil wars?“, European Journal of Political Economy, Elsevier, Amsterdan, 21, No. 2, 2005, pp. 445-465.
  37. Rummel Rudolf, Understanding Conflict and War, Volume 4: War, Power, Peace. SAGE Publications, Beverly Hills, 1979.
  38. Schmitter Philippe, Karl Terry Lynn, “What democracy is… and is not”, Journal of democracy, John Hopkins University Press, Baltimore, Vol. 2, No. 3, 1991, pp. 75-88.
  39. Singer David, Small Melvin, Correlates of War Project: International and Civil War Data, 1816–1992., The University of Michigan, Ann Arbor, 1994.
  40. Stewart Frances, Horizontal Inequalities and Conflict, Palgrave Macmillan, New York:, 2008.
  41. Stewart Frances, Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development, Working Paper No 81, Queen Elizabeth House, Oxford, 2002.
  42. Vreeland James, “The effect of political regime on civil war: Unpacking anocracy”, Journal of conflict Resolution, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 52, No. 3, 2008, pp. 401-425.

   

периодика Политичка ревија 1/2017 УДК 321.6/.8:355.426 223-242
ç