Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ПРАВО НА ИМОВИНУ У КОНТЕКСТУ ЉУДСКИХ ПРАВА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАКСУ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Сажетак

Члан 1 Протокола 1 Европске конвенције о људским правима штити фундаментално право на мирно уживање имовине. Ово право подлеже ограничењима, чија се прихватљивост процењује у сваком конкреном случају на основу теста од шест питања који је утврдио Европски суд за људска права. Рад се бави анализом случајева у којима је Суд, применом наведеног теста, утврђивао повреду члана 1 Протокола 1 Европске конвенције о људским правима. Методом синтезе постојећих теорија из области заштите права на имовину, дескриптивним методом и методом анализе садржаја релевантне праксе Европског суда за људска права дошло се до закључка да је Европски суд за људска права, по правилу, налазио кршење права на имовину уколико мере које је држава предузела у конкретном случају нису биле у јавном или општем интересу, пропорционалне или легалне.

кључне речи:

Референце

  • AGOSI v. United Kingdom, App. no. 9118/80, European Court of Human Rights, 24 October 1986.
  • Agrotexim v. Greece, App. no. A330-A, European Court of Human Rights, 24 October 1995.
  • Alkema A. Еvert, Loof Јan-peter, „The Concept of Property–In Particular in the European Convention on Human Rights“, у зборнику: The Right to Property–The Influence of Article 1 Protocol No. 1 ECHR on Several Fields of Domestic Law (приредили: Jan-peter Loof, Hendrik Ploeger, Adriaan van der Steur), Shaker Publishing, Maastricht, 2000, стр. 17-28.
  • Bramelid and Malmstrom v. Sweden, Application no. 8588/79 and 8589/79, European Court of Human Rights, 12 October 1982.
  • Carss-Frisk Monica, The right to property: A guide to the implementation of Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, Council of Europe, Strasbourg,  2001.
  • Case concerning Starrett Housing Corporation and the Government of the Islamic Republic of Iran; Interlocutory award of December 1983 by Iran- United States Claims Tribunal.
  • ECHR-online, The right to property – Introduction, http://echr-online.info/right-to-property-article-1-of-protocol-1-to-the-echr/introduction/, 10//03/2019.
  • Traktorer Aktiebolag v. Sweden, App. no. 10873/84, European Court of Human Rights, 7 July 1989.
  • Griffiths Jоnаthan, Constitutionalising or harmonising? The Court of Justice, the right to property and European copyright law, 2013.
  • Harris David John, O’Boylе Мichael, Bates Ed, Buckley Carla, Law of the European convention on human rights, Oxford University Press, Oxford, 2014.
  • J James and others v. United Kingdom, Merits, App. no. 8793/79 (A/98), [1986] ECHR 2, [1986] 8 EHRR 123, IHRL 55 (ECHR 1986), 21st February 1986, European Court of Human Rights [ECHR].
  • Muller v. Austria, App. no. 5849/72, European Commission of Human Rights.
  • Öneryildiz v. Turkey, App. no. 48939/99, European Court of Human Rights, 30 November 2004.
  • Papamichalopoulos v. Greece, A260-B, European Court of Human Rights, 24 June 1993.
  • Paunović Milan, Krivokapić Boris, Krstić Ivana, Međunarodna ljudska prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015.
  • Pine Vallay Developments Ltd. v. Ireland, App. no. 12742/87, European Court of Human Rights, 29 November 1991.
  • Ploeger Hendrik D., Groetelaers Daniëlle A., „The importance of the fundamental right to property for the practice of planning: An introduction to the case law of the European Court of Human Rights on Article 1, Protocol 1”, European Planning Studies, Taylor & Francis, Oxfordshire, бр. 15(10)/2014, 1423-1438.
  • S S v. United Kingdom, App. no. 11716/85, European Commission of Human Rights, 14 May 1986.
  • Schutte Camilo Basilio, The European fundamental right of property: article 1 of Protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights: its origins, its working, and its impact on national legal orders (No. 9), Kluwer, Alphen, 2004.
  • Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Judgment, Merits, App. no. 7151/75 (A/52), App. no. 7152/75 (A/52), IHRL 36 (ECHR 1982), 23rd September 1982, European Court of Human Rights [ECHR].
  • The Holy Monasteries v. Greece, App. no. 13092/87 and 13984/88, European Court of Human Rights, 9 December 1994.
  • Van Banning Theo R., The human right to property, Intersentia nv, Antwerpen, 2002.
  • Van Marle and Others v. Netherlands, App. no. 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79, European Court of Human Rights, 26 June 1986.
  • Winterwerp v. the Netherlands, App. no. 6301/73, A33 (1979), European Court of Human Rights, 24 October 1979.
  • X v. the Federal Republic of Germany, App. no. 8410/78, European Commission of Human   Rights, 13 December 1979.
периодика Социјална политика 1/2019 1/2019 УДК 341.231.14:347.233 9-27
ç