Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРАВНИ ПОГЛЕД НА УЗАЈАМНЕ САНКЦИЈЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ДРЖАВНИХ ВЛАСТИ НЕПОСРЕДНО НАКОН ПОКУШАЈА РАТИФИКАЦИЈЕ КОНКОРДАТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СВЕТЕ СТОЛИЦЕ У ЛЕТО 1937. ГОДИНЕ

Сажетак

У раду су анализиране санкције примењене у сукобу државне власти и Српске православне цркве у Краљевини Југославији након покушаја ратификације конкордата Краљевине Југославије са Светом Столицом у лето 1937. године. Циљ рада је да проду­би разумевање модела кооперативне одвојености државе и цркве, који је у Краљевини Југославији био уведен у периоду 1929-1933. године, што значи да је био у формативној фази у предметном пе­риоду. Анализа посматраног периода најоштријег сукоба државне власти и Српске православне цркве показује да је црквена аутономија ограничена природом цркве као духовне организације, да државна власт у представничкој демократији не може да приушти отворени општи сукоб са већинском црквом или верском заједницом, као и да модел кооперативне одвојености захтева пажљиво разграничење верске слободе и слободе савести од питања страначке политике. Законодавство може да буде само једно од средстава тог разграничења.

кључне речи:

Референце

  1. [Допис] митрополита загребачког Доситеја, у својству Председника Св. Архијерејског Синода , Бр. Пов. 578/ Зап. 991 од 12. VIII/30. VII 1937. год, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег 3.
  2. [Допис] Краљевске банске управе Моравске бановине бр. 4088 од 23. августа 1937, Св. Арх. Синод Пов. бр. 651 од 27. августа 1937, , Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.
  3. [Допис] министра унутрашњих послова Корошеца, пов. I бр. 41.910 од 27. августа 1937. године, упућен митрополиту загребачком г. Доситеју у својству заменика председника Св. Арх. Синода, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.
  4. [Допис] министра унутрашњих послова Корошеца, пов. I бр. 42063 од 28. августа 1937. године, упућен митрополиту загребачком г. Доситеју у својству заменика председника Св. Арх. Синода, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.
  5. Записник седнице Саборског одбора за питање конкордата одржане 10. јула јуна 1937, у Београду, (препис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 1.
  6. „Званично саопштење о садржини Конкордата,“ Политика бр. 9762, 26. јули 1935, 1.
  7. Извод из записника II редовне седнице Светога Архијерејског Сабора која је одржана 31. августа / 13. септембра 1935. у Сремским Карловцима (пре­пис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег 1.
  8. [Извод] из записника IV седнице Св. Арх. Сабора од 1/14 јула 1937 године, АС Бр. Зап. 18, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
  9. [Извод] из записника Св. Арх. Сабора од 19. јула/1. августа / 1937 године АС Бр. Зап. 9 (препис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
  10. Мишовић Милош, Српска црква и конкордатска криза, Слобода, Београд 1983, 148-150.
  11. [Одлука] Православног епископа Епархије зворничко-тузланске бр. 626 од 24/11 јула 1937, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
  12. Представка (Меморандум) патријарха српског Варнаве Председнику Министарског савета, АС Бр. Зап. 16, 3 XII/20.XI.1936, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 1.
  13. Пресуда Црквеног суда Православне епархије шабачке, К. Бр. 5419, 18. IX / 1. X 1937. год, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 4.
  14. Ракитић, Душан С., „Конкордат Краљевине Србије и пројекти конкордата Краљевине СХС и Краљевине Југославије правноисторијски аспекти односа државе и цркве,“ УвиДок Увид јавности у докторске дисертације пре одбране на Универзитету у Београду, 510-516, Internet, https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/1757 03.2017.
  15. Решење Православног епископа-шабачко ваљевског, од VII 1937. године, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
  16. [Решење] АЕП Бр. 2732 од 25/12 VII 1937, у облику дописа Заменика а. Б. и Патријарха српског г Доситеја Св. Арх. Синоду, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
  17. Решење А. Б. и Патријарха Српског АЕП 2732 од 25/12 VII 1937, фонд о кон­кордату, рег. 2.
  18. Устав Српске православне цркве, од 16. новембра 1931, Службене новине Краљевине Југославије бр. 275, 24. новембар 1931, 1725-1749.
периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 322:371.22(497.1)“1937“ 369-382
ç