Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА СТАНОВАЊА И ПРАЋЕЊЕ ЏЕНТРИФИКАЦИЈЕ – ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ШВЕДСКЕ

Сажетак

Предмет овог чланка је анализа начина вођења политике становања и решавања проблема социјалне искључености и сегрегације у градовима у Шведској. Ова држава је у време благостања имала један од најдемократскијих концепата доступног становања да би са неолибералним концептом предузетниког управљања направила велике промене. Те промене су довеле до примене нових механизама и инструмената управљања али је дошло и до већих социјалних разлика, до пораста сиромаштва, социјалне изолованости и сегрегације због запуштања бриге о доступности станова. У том смислу су искуства шведских градова врло интересантна и за Србију као транзициону земљу која је са модела доступног и мешовитог становања прешла на тржишни модел. И у Србији држава и локалне власти запостављају стамбену политику. Циљ ове анализе је идентификација разлога и последица преласка на неолиберални модел те како Србија може да предупреди проблеме који су настали у Шведској, да обезбеди доступне станове својим грађанима а смањи шансе за сегрегацију и сиромаштво. Методе: анализа модела становања, студија случаја џентрификације у четири града у Шведској, те компарација са стањем у Србији и Београду (видови џентрификације). Закључак: Доступност стана, поред доброг образовања и квалитетног посла спадају у најбитније чиниоце благостања за појединце те политику становања и у неолибералном амбијенту треба неговати, пре свега у односу на социјално осетљиве категорије. Резултат: Чланак указује да у Србији треба подићи осетљивост за проблеме сиромашних, подићи квалитет база података, креирати индикаторе као инструменте праћења и вредновања резултата ове политике уз партиципацију грађана.

кључне речи:

Референце

  • Baeten, Guy and Carina Listerborn. 2016. “Renewing Urban Renewal in Landskrona, Sweden: Pursuing Displacement through Housing Policies.”, Geografiska Annaler, Swedish Society for Anthropology and Geography, Series B, Human Geography 97 (3): 249-261. https://doi.org/10.1111/geob.12075 
  • Đorđević, Snežana and Dora Petronijević. 2015. “Housing Policy and Housing Market in Serbia.” Serbian Political Thought 12 (2): 109-125. https://doi.org/10.22182/spt.1222015
  • Haffner, Marieta, Marja Elsinga, Joris Hoekstra. 2008. “Rent Regulation: The Balance between Private Landlords and Tenants in Six European Countries.” European Journal of Housing Policy 8 (2): 217–233. https://doi.org/10.1080/14616710802037466
  • Hedin, Karin, Eric Clark, Emma Lundholm and Gunnar Malmberg. 2012. “Neoliberalization of Housing in Sweden: Gentrification, Filtering and Social Polarization.”, Annals of the Association of American Geographers 102 (2): 443-463. http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2011.62008
  • Jörgensen, Gertrud and Thorkild Ero. 2008. “Urban Policy in the Nordic Countries – National Foci and Strategies for Implementation”, Taylor and Francis, ISSN 0965-4313 print, ISSN 1469-5944 online. https://doi.org/10.1080/00045608.2011.620508
  • Lind, Hans, 2015. “The Effect of Rent Regulations and Contract Structure on Renovation: A Theoretical Analysis of the Swedish System”, Housing, Theory & Society 32 (4): 389-406. DOI: 10.1080/14036096.2015.1053981
  • Lind, Hans and Anders Hellstrom. 2006. “Market Rents and Economic Segregation: Evidence From a Natural Experiment”, European Journal of Housing Policy, 6 (2): 167-189. ISSN 1461-6718 Print/1473-.^629 DOI: 10.1080/14616710600787718
  • Turner, Bengt. 2008. “Housing Politics and Public Finances – Effects of the conducted Policies”
  • in: The New Housing Politics, Еd. Andres Lindbom, 167–194. Umea, Sweden: Bor˚eaF´orlag.

  Baze podataka:

  • Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, DOMex – Indeks cena nepokretnosti Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita/ Prosečne cene po m2 po regionima, oblastima i opštinama. Poslednji pristup 15. april 2019. http://www.nkosk.rs/content/indeks-cena-nepokretnosti-nacionalne-korporacije-za-osiguranje-stambenih-kredita
  • Republički zavod za statistiku. Poslednji pristup 15. april 2019. https://data.stat.gov.rs/Home/Result/31020301?languageCode=sr-Cyrl
  • World bank. Poslednji pristup 15. april 2019. https://data.worldbank.org/indicator/si.pov.gini?view=map
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 316.334.54(485) 305-323
ç