Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

ПОЛИТИКА НАСИЉА У МЕДИЈИМА

Сажетак

Сврха неколико изазовних назнака о природи, пореклу, институционализацији и медијској продукцији и репродукцији насиља је у самој научној анализи и предочавању онтолошко-биолошко-културолошко-социолошко-политичко-психолошке чињеничности насиља. Методолошки, опште пропозиције у овом тексту су подржане подацима теоријско-емпиријски истраживаним у природним наукама попут физике, хемије, биологије, те наукама попут палеонтологије, антропологије, историје, лингвистике и семиотике, односно упоредним културолошким истраживањима философија, митологика, религија, уметности, технологија, медија, итд. Закључак указује на историјску амбивалентност и контрадикторност етичко-морално-законских критеријума дефинисања и вредновања насиља, те политичко-друштвеног санкционисања врста и облика насиља.

кључне речи:

Референце

  • Chan, Queenie H.S., et al., Organic matter in extraterrestrial water-bearing salt crystals. Science Advances. 4 (1, eaao3521). Bibcode: 2018SciA….4O3521C. DOI:10.1126/sciadv.aao3521. Retrieved 11 January 2018.
  • Cudworth, Ralph, The Intellectual System of the Universe, Gould & Newman, Andover, 1837, str. 54.
  • Heraclitus, On the Universe (Περι τοτ παντοσ), Harvard University Press, Harvard, 2019, стр. 484.
  • Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von, Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Vero Verlog, Norderstedt, Deutschland, 2006.
  • Jowett, M.A., The Dialogues of Plato, MacMillan and Co., London, 1892.
  • Koch, Silver; Advances in Microbial Physiology, Vol. 50: 227-59, Elsevier, 2005.
  • Larsen, Brendan B., et al., Inordinate Fondness Multiplied and Redistributed: the Number of Species on Earth and the New Pie of Life, The Quarterly Review of Biology, September 2017.
  • NIH/National Human Genome Research Institute; https://www.genome.gov
  • Numbers, Ronald L. The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, Cambridge, Harvard University Press. (1992) 2006.
  • • Reinsel, David, John Gantz, John Rydning, The Digitization of the World – From Edge to Core, An International Data Corporation White Paper – #US44413318 (sponsored by Seagate), November 2018.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 316.624:316.774 139-156
ç