Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

ПОЛИТИЧКO ТЕЛО: АРЧИМБОЛДОВИ АЛЕГОРИЈСКИ ПОРТРЕТИ ЦАРА МАКСИМИЛИЈАНА II ХАБСБУРШКОГ

Сажетак

Аналогија између политичког устројства и људског тела древни је модел за разумевање ширих друштвених односа, хијерархијe и подаништвa, са главом државе као метафором за носиоца врховне власти. У раду представљамо тумачења композитних алегоријских портрета чланова хабсбуршке царске куће, дело сликара Ђузепеа Арчимболда, као фантастичних представа универзалне хармоније каква се јавља у делима Исидора Севиљског. Верујемо да се ти портрети, као органске аналогије, могу разумети и са становишта позносредњовековне политичке филозофије као одраз божански уређене неједнакости неопходне за здраву и функционалну државу, која рачуна на субординацију делова тела глави, онако како су јој прилазили Џон од Салзберија или Кристина Пизанска.

кључне речи:

Референце

  • Álvarez Alejandro López, “Some Рeflections on the Ceremonial and Image of the Kings and Queens of the House of Habsburg in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, у A Constellation of Courts: The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555–1665 (ed. by Vermeir R., Raeymaekers D., & Muñoz J.), Leuven University Press, Leuven, 2014, 267-322.
  • Christine of Pizan, The Book of the Body Politic, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
  • Comanini Gregorio, Il Figino, or on the Purpose of the Art of Painting, University of Toronto Press, Toronto, 2001.
  • Harvey A.D., Body Politic. Political Metaphor and Political Violence, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2007.
  • Hulten Pontus, et al., The Arcimboldo Effect, Milano, Bulzoni, 1987.
  • John of Salisbury, “Policraticus”, у Readings in Medieval Political Theory 1100-1400 (ed. by Cary J. Nederman and Kate Langdon Forhan), Hackett Publications Co. Inc.,  Indianapolis, 2000, 30-60.
  • Kantorowicz Ernst A., The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Politica Theology, Princeton, Princeton University Press, 2016.
  • Kaufmann Thomas DaCosta, “Arcimboldo’s Imperial Allegories.” Zeitschrift Für Kunstgeschichte 4/1976, 275-96.
  • ______________ “Remarks on the Collections of Rudolf II: The Kunstkammer as a Form of Representatio”, Art Journal, 1/1978, 22–28.
  • ______________ “Arcimboldo and Propertius. A Classical Source for Rudolf II as Vertumnus”, Zeitschrift Für Kunstgeschichte,  1/1985, 117-123.
  • ______________ “Arcimboldo’s Serious Jokes: Mysterious but Long Meaning” у The Verbal & the Visual: Essays in Honor of William Sebastian Heckscher (ed. K. Selig & E. Sears), Italica Press, New York, 1990, 59-86.
  • ______________ Arcimboldo.Visual Jokes, Natural History and Still-Life Paintings, University of Chicago Press, Chicago & London, 2009.
  • Lomazzo Giovan Paolo, Idea del Tempio della pittura, Istituto nazionale di studi sul rinascimento, Firenze, 1974.
  • Милосављевић  Ангелина, „Ђузепе Арчимболдо Ingegnosissimo pittor fantastico“, Свеске 45-46/1999, 215-221.
  • Nanay Bence, “The History of Vision”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 3/2015, 259–271.
  • Nederman Cary J., Lineages of European Political Thought: Exploration along the Medieval/Modern Divide from John of Salisbury to Hegel, Washington D. C., Catholic University of America Press, 2009.
  • Ovidio Publio Nasone, Ars amatoria I, Bryn Mawr Commentaries, Inc, 1984
  • Porzio Francesco, “Fonti Carnevalesche Del Naturalismo Nel Cinquecento Milanese: Alcune Ipotesi Su Giuseppe Arcimboldi”, Arte Lombarda, 2-4/1993, 37-42.
  • Rodriguez Freire Raul, “Arcimboldo, la historia natural en 2666”, Revista Chilena De Literatura, 92/2016, 177-200.
  • Rossi Alice, “Perpetuum Mobile. Comanini e Arcimboldi Dal ‘Figino’ Alla ‘Mistica Theologia.’” Arte Lombarda, 1-2/2015, 77–88.
  • Singer Julie, Representing Mental Illness in Late Medieval France: Machines, Madness, Metaphor, D. S. Brewer, Woodbridge, 2018.
  • St. Augustine, The City of God, Digireads.com Publishing, 2017.
  • Rigby, Stephen H., “The Body Politic in the Social and Political Thought of Christine de Pizan”, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, Internet http://journals.openedition.org/crm/12965.pdf, 17/02/2019
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 75.071.1 Arcimboldo G. 29-40
ç