Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКА МИСАО НИКОЛЕ СТОЈАНОВИЋА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Никола Стојановић, члан Југословенског Одбора и истакнути политичар у првој југословенској држави сматрао је да је однос централизма и децентрализма кључни у изградњи Југославије. Био је против сепара­тизма али истовремено и против унитаризма у изградњи Краљевине СХС а потом Југославије.

кључне речи:

Референце

  1. Вошњак Богумил: Југословенски одбор (1915-1918), Београд, 1940.
  2. Ђорђевић Милан: О погрешкама у националној пропаганди, Београд, 1919.
  3. Слипчевић Фуад: Први свјетски рат и стварање државе југословенских народа, Веселин Маслеша, Сарајево, 1957.
  4. Paulova Milada: Jugoslovenski odbor, Zagreb, 1925.
  5. Петрановић Бранко, Зечевић Момчило: Југославија 1918-1988, тематска збирка докумената, Рад, Београд, 1988.
  6. Стојановић Никола: Срби и Хрвати, Београд, 1902.
  7. Стојановић Никола: Срби и Хрвати, (2. издање), Нови Сад, 1902.
  8. Стојановић Никола: Нова странка, Београд, 1919.
  9. Стојановић Никола: Сељачка демократија, Сарајево, 1920.
  10. Стојановић Никола: Пред изборе, Сарајево, 1920.
  11. Ћоровић Владимир: Историја Југославије, 1933.
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 321.01(497.1)“1919“ 103-120
ç