Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОСВРТ НА ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА – ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, САД И КАНАДА

Сажетак

Таласом промена под називом „Нови јавни менаџмент“ (New Public Management), који је потекао из Велике Британије 1979. године, направљени су први подухвати у области реосмишљавања рада владе и целокупне администрације. Основни циљ ових реформи био је да се смањи улога државе у економској сфери, али и да се унапреди тадашњи систем јавне управе. Ове реформе су се прошириле и на друге земље, а подржале су га и многобројне међународне организације (Светска банка и ОЕЦД). Предмет рада је анализа новог јавног менаџмета у земљи настанка – Великој Британији, затим САД и Канади. Оно што је заједничко за анализиране земље, јесте чињеница да је јавна управа правила огромне издатке и да је овај облик управних реформи направио радикалан раскид са неефикасним бирократским апаратом. Он се заснивао на приватизацији јавног сектора, дерегулацији, децентрализацији, као и на суштинској промени природе пословања владе.

кључне речи:

Референце

  • Станчетић Веран, „Нова јавна управа и модели реформи“, Администрација и јавне политике, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2015, стр. 83–102.
  • Трбовић Ана С., Ђукановић Драган, Кнежевић Борисав, Јавна управа и европске интеграције Србије, Фефа, Београд, 2010.
  • Aucoin Peter, “New Public Management and the Quality of Government: Coping with the New Political Governance in Canada”, Conference on “New Public Management and the Quality of Government” SOG and the Quality of Government Institute, University of Gothenburg, Sweden, 13–15 November 2008, Internet, http://www.qog.pol.gu.se/working_papers/SOG%20papers/Aucoin%20%20SOG%20Conference%20Nov08.pdf, 15/06/2018.
  • Borins Sandford, “New Public Management, North American style”, New Public Management, Current trends and future prospects, Chapter 11, (eds. Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne, Ewan Ferlie), London – New York 2003, стр. 181–194.
  • Chandler Ralph C., Plano Jack C., The public Administration Dictionary, ABC-Clio, Santa Barbara, 1988.
  • Clark David, “Neoliberalism and Public Service Reform: Canada in Comparative Perspective”, Canadian Journal of Political Science, 35:4, 2002, стр. 771–793.
  • Ford Robin, David Zussman, Alternative Service Delivery: transcending boundaries, Toronto 1997.
  • Gow Jаmes. Iain, “Quality Management and Organizational Innovation in Canada”, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 11(1), article number 2, 2005, стр. 3–7. Internet, http://www.innovation.cc/scholarly-style/quality_management3org2rev.pdf , 17/03/2018.
  • Greenwood John, Pyper Robert, Wilson David Jack, New Public Administration in Britain, Routledge, London/New York 2002.
  • Kickert J. M. Walter, Public Management and Administration Reform in Western Europe, Edvard Elgar, Cheltenham, Rotterdam 1998.
  • Koprić Ivan, Marčetić Gordana, Musa Anamarija, Đulabić Vedran, Novak Goranka Lalić, Upravna znanost, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb, 2014.
  • Lee, J.M., Jones George W., Burnham June, At the centre of Whitehall: Advising the Prime Minister and Cabinet, Macmillan, London 1998.
  • Lozina Duško, Klarić Mirko, Nova javna uprava, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2003.
  • Mingus Matthev S., “The New Public Management and Democracyin Canada: A Recipe for Scandal?”, Internet, http://www.ipa.udel.edu/3tad/papers/workshop6/, 15/03/2018.
  • Naschold Frieder, New Frontiers in Public Sector Management, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1996.
  • Osborne P.Stephen, McLaughlin Kate, “The New Public Management in context”, Chapter I, New Public Management, Current trends and future prospects, (eds. Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne, Ewan Ferlie), London – New York, 2003, стр. 7–14.
  • Perko-Šeparović Inge, „Novi javni menadžment – britanski model“, Politička misao, Vol XXXIX, 4, Zagreb, 2003.
  • Pollitt Christopher, Bouckaert Geert, Public Management Reform: a comparative analysis, Oxford University Press, New York, 2003.
  • Thompson James R., “The Reinvention Laboratoties: Strategic Change by Indirection”, American Rewiew of Public Administration, Vol. 30, 2000, стр. 46–51.
  • Wegrich Kai, “Public management reform in the United Kingdom: great leaps, small steps and policies as their own cause”, International handbook of public management reform, Cheltenham: Edward Elgar, 2009, Internet, http://www.hertie-school.org/binaries/addon/1274_ch08_uk_public_management_reform.pdf, 10/06/2018.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 35.07(410)(73)(71) 301-322
ç