Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ИСТОРИЈЕ, ТРАДИЦИЈЕ И САВРЕМЕНОСТИ СРБА И СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ОДНОС НОВЕ ВЛАСТИ ПРЕМА СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ 1944-1958.

Сажетак

Тема овог рада обрађује период у коме је главни политички субјекат била Комунистичка парија Југославије (КПЈ) која је репрезентовала нову власт. Тада су се десиле корените промене у друштву, почевши од економских на пољу својинске трансформације до промена у политичкој сфери. Централно поље овог истраживачког рада тиче се нормативног уређивања односа државе и религије и разлика између нормативног и стварног као и коришћење религије од стране КПЈ-е ради учвршћивања своје (партијске) власти. Свој однос према религији КПЈ-е је формирала на основу марксистичког учења и виђења религије као средства манипулације и угњетавања потлачене класе и на основу тог учења изградила је своју идеологију. Идеологија комунистичке партије је атеизам. Атеизам је за комунисте религија и у њиховом поимању света нема места за друге религије.

кључне речи:

Референце

  1. Бранковић, Томислав. СКЈ и религија, Политикологија религије св. II, 2007. Београд
  2. Ђилас, Милован, Чланци 1941-1946, Култура, Београд, 1947.
  3. Економска енциклопедија, I, II, Савремена администрација, 1986, Београд.
  4. Енгелс Ф., Анти-Диринг, Напријед, Загреб, 1963.
  5. Закон о аграрној реформи и колонизацији „Службени лист ДФРЈ“, бр. 40/1945.
  6. Закон о забрани изазивања националне, расне и верске мржње и раздора, „Службени лист ДФЈ“, бр. 36/1945 од 29. 05. 1945.
  7. Истина о СПЦ у комунистчкој Југославији, Манастир Ћелије, 1990.
  8. Јевтић, Мирољуб, Религија и политика, Институт за политичке студије, ФПН, Београд, 2002.
  9. Књижевне новине бр. 1048/1049, 2001, Београд.
  10. Конквест, Роберт, Чемерна жетва, Филип Вишњић, Београд, 1988.
  11. Лењин, Дела, Т – XXXVIII, Институт за међународни раднички покрет, Београд, 1976.
  12. Лењин, Дела, Т-13, Институт за међународни раднички покрет, Београд, 1976.
  13. Маркс К, Енгелс, Ф, Изабрана дела, Прилог критици политичке економије, I, Kултура, Београд, 1950.
  14. Маркс К, Прилог критици хегелове филозофије права, Рани радови, Напријед, Загреб, 1967.
  15. Маркс, К, Енгелс, Ф, Рани радови, прилог Јеврејском питању, Напријед, Загреб, 1967.
  16. Милићевић Наташа, Отпор српског грађанства ,,новој власти“ 1944-1950, Историја 20 века, 2/2004, Београд.
  17. Орловски Дамаскин, Житија руских великомученика, ел издање, светосавље.орг.
  18. Очак Иван, Горкић,Глобус, Загреб,1988.
  19. Петрановић Бранко, Историја Југославије, књ. 3, Социјалистичка Југославија 1945-1988, Нолит, Београд, 1988.
  20. Поповић Јустин, Светосавље као философија живота, књ.4, Манастир Ћелије, Београд 2001.
  21. Програм СКЈ, Београд, Култура, 1958.
  22. Радић Радмила, Држава и верске заједнице 1945-1970, Институт за новију историју, Београд, 2002.
  23. Рајић Л.Милан, Српски пакао у комунистичкој Југославији, Евро, Београд, 1991.
  24. Споменица поводом 80-годишњице свештеничкг удружења, Удружење православних свештеника југославије 1889-1969, Београд, 1969.
  25. Стенографске белешке, НС ФНРЈ, Београд 1948, I ванредно заседање Народне скупштине ФНРЈ и II Редовно заседање Народне скупштине ФНРЈ,
  26. Тито Ј. Б, Дела. књ. 3, Култура, 1950,Београд.
  27. Устав СПЦ, www.pravoslavna-srbija.com
  28. Устав ФНРЈ, Београд.1946.
  29. Цвијовић, Јосиф, Мемоари, Светигора, Цетиње, 2008, стр. 370-371.
  30. Џомић. Велибор, Страдање српске цркве од комуниста, Светигора, Цетиње,1997.
  31. Шућур Драган, Бањалучка епархија и нова власт 1945-1947. Токови историје 1-2/2008, Београд.
периодика Политичка ревија 3/2015 УДК 322:271.222(497.11)“1944/1958“ 77-99
ç