Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДНОС ЉУДСКИХ ПРАВА И ГРАЂАНСКИХ СЛОБОДА НА ИНТЕРНЕТУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА

Сажетак

Овај рад има за циљ да покаже да практиковање људских права и грађанских слобода на Интернету треба посматрати одвојено. Кроз читав двадесети вијек посматрали смо развој ова два феномена као извјесне синониме, али по први пут у сајбер простору су људска права и грађанске слободе раздвојени и треба их посматрати и анализирати сепаратно. На основу постојећих сазнања, који су засновани на информацијама добијеним од стране глобалних узбуњивача, али и када је ријеч о практиковању слобода на Интернету, детектовали смо да грађанске слободе на Интернету (како их поимају сами корисници) расту, док је стање људских права угрожено и има тенденцију пада, посебно када је ријеч о праву на приватност. Дакле данас на Интернету умрежени грађани имају могућност да практикују веће грађанске слободе (слобода мишљења, доступност знања и различитих комерцијалних садржаја сасвим бесплатно, итд.) него што их имају у реалном свијету, док им се с друге стране умањују њихова људска права управо посредством савремених информационо комуникационих технологија.

кључне речи:

Референце

  1. Гајин, Саша,  Људска права: правно-системски оквир, 2. изд., Правни факултет Универзитета Унион, Центар за унапређивање правних студија, Институт за упоредно право, Београд, 2012.
  2. Прља, Драган, Рељновић, Марио, Ивановић, Звонимир, Интернет право, Институт за упоредно право, Београд, 2012.
  3. Радојковић, Мирољуб, Стојковић, Бранимир, Врањеш, Александар, Међународно комуницирање у информационом друштву, Клио, Веоград, 2015.
  4. Carr, Nicholas, Is Google Making Us Stupid?, Yearbook of the National Society for the Study of Education, New York, 2008.
  5. Curran, James, “Reinterpreting the internet and Rethinking the internet”, in  Misunderstanding the Internet (еd. James Curran, Natalie Fenton, Des Freedman), Routledge, London, New York, 2011.
  6. Foreman, Richard, The Pancake People or the Gods are Pounding My Head, Internet, http://edge.org/3rd_culture/foreman05/foreman05_index.html, 30/11/2017
  7. Gellman, Barton, Tate, Julie,  Soltani, Ashkan, „In NSA-intercepted data, those not targeted far outnumber the foreigners who are“, The Washington Post, Internet, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-nsa-intercepted-data-those-not-targeted-far-outnumber-the-foreigners-who-are/2014/07/05/8139adf8-045a-11e4-8572-4b1b969b6322_story.html?utm_term=.d83e682d6949, 01/12/2017.
  8. Jarvis, Jeff,  What Would Google Do?, Harper Collins Publishers, London, New York, 2009.
  9. Kleeman, Sophie, „In One Quote, Snowden Just Destroyed the Biggest Myth About Privacy“, Mic, Internet, https://mic.com/articles/119602/in-one-quote-edward-snowden-summed-up-why-our-privacy-is-worth-fighting-for#.n8q27plAK, 01/12/2017.
  10. „Mario Costeja González – Čovek koji je promenio Internet“, Internet, http://foresighter.rs/clanci/life/45-mario-costeja-gonzalez-covek-koji-je-promenio-internet, 30/11/2017.
  11. „Right to be forgotten – pravo na zaborav i na uklanjanje podataka o ličnosti iz rezultata Internet pretrage“, Internet, http://www.milic.rs/blog/149-right-to-be-forgotten-pravo-na-uklanjanje-podataka-o-licnosti-iz-rezultata-internet-pretrage, 30/11/2017.
  12. Ryan, Johnny,  A history of the Internet and the digital future, Reaktion books, London, 2010.
  13. Sterling, Bruce, „Why privacy matters even if you have nothing to hide“, The Wired, Internet, from https://www.wired.com/2011/06/why-privacy-matters-even-if-you-have-nothing-to-hide, 01/12/2017.
  14. Thussu, Daya Kishan, International Communication – Continuity and Change, Arnold, London, 2002.
  15. „Zbog prava na zaborav „Gugl” se žali najvišem francuskom sudu“, Internet, http://www.politika.rs/sr/clanak/355644/Zbog-prava-na-zaborav-Gugl-se-zali-najvisem-francuskom-sudu, 30/11/2017.

   

   

   

периодика Политичка ревија 4/2017 УДК 316.774:004.738.5 81-98
ç