Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

О ДЕЛОТВОРНОСТИ ЈЕДНЕ УСТАВНЕ НОРМЕ: СЛУЧАЈ ЈАПАНА

Сажетак

Jапан је ушао у XXI век са најстаријим неизмењеним Уставом на свету. Међутим, бројне контроверзе прате овај уставни текст. Једна од најзначајнијих представља реинтерпретација тзв. принципа пацифизма исказаног у члану 9 Устава Јапана. Тим поводом аутор ће у овом раду указати  на (не)делотворност ове уставне норме.

Сам рад је подељен у пет делова. У уводу, аутор се најпре бави разлозима за доношење важећег Устава Јапана, односно у кратким цртама истиче његове најважније особине. Потом се у другом делу рада бави нормативном анализом члана 9, указујући на јединствен принцип државног пацифизма. У наредном делу, аутор указује на све флексибилније тумачење ове уставне одредбе, имајући у виду развој оружаних снага Јапана у другој половини XX века, па до сада. Након тога се детаљно анализира тзв. доктрина активног пацифизма. На крају, аутор уместо закључка констатује да је у Јапану дошло до неформалне промене устава, чиме је створен несклад између стварног и писаног устава. Тим поводом, аутор као једино потенцијално решење неделотворности принципа пацифизма наводи најављену ревизију ове уставне одредбе.

кључне речи:

Референце

  • Akimoto, D., The Abe Doctrine: Japan’s Proactive Pacifism and Security Strategy, Palgrave Macmillan, New York, 2018.
  • Auer, J., ‘’Article nine of Japan’s Constitution: From Renunciation of Armed Force ‘’Forever’’ to the Third Largest Defence Budget in the World’’, Law and Contemporary Problems, 2/1990.
  • French, T., ,,Contested Rearmament: The National Police Reserve and Japan Cold War(s)’’, Japanese Studies, 1/2014.
  • Holcomble, C., A History of East Asia: From the Origins of Civilisation to the Twenty-first Century, Cambridge University Press, New York, 2011.
  • Hook, G., McCormack G., Japan’s Contested Constitution, Routledge, London and New York, 2005.
  • Hughes, Christian, Japan’s Re-emergence as a ‘’Normal’’ Military Power, Oxford University Press, Oxford, 2004.
  • Hughes, Christian, ,,Japan’s Strategic Trajectory and Collective Self-Defense: Essential Continuity or Radical Shift, The Journal of Japanese Studies 1/2017.
  • Hughes, Christian, Japan’s Foreign and Security Policy Under the ‘’Abe Doctrine’’: New Dynamism or  New Dead End, Palgrave Macmillan, New York, 2015.
  • Jansen, Marius, The Cambridge History of Japan, Cambridge University Press, Cambrigde, 1989.
  • Kingston, Jeff, Contemporary Japan: History, Politics and Social Change since the 1980s, Willey-Blackwell Publishing, West Sussex, 2011.
  • Lađevac, Ivona, Jović-Lazić, Ana, ,,Reinterpretation of Japan’s Constitution’’, in: Major International Issues in the 21st Century from a Perspective of Japan and Europe (eds. T. Tsukimura, I. Lađevac), Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2015.
  • Law, David, ,,The Anatomy of a Conservative Court Judical Review in Japan’’ Texas Law Review, University of Texas, 7/2009.
  • Liff, Adam, ,,Japan’s Security Policy in the ‘’Abe Era’’ Radical Transformation or Evolutionary Shift’’, Texas National Security Review, University of Texas, 1/2018.
  • Lummis, Douglas, ,,We the Japanese People: Rethinking the Meaning of the Peace Constitution’’, The Asia-Pacific Journal, Taylor and Francis Group, 2/2018.
  • Martin, Craig, ,,The Legitimacy of Informal Constitutional Amendment and the ‘’Reinterpretation’’ of Japan’s War Powers’’, Fordham International Law Journal, Fordham University, School of Law, 2/2017.
  • Maslow, Sebastian., ,,A Blueprint for a Strong Japan: Abe Shinzo and Japan’s Evolving Security System’’, Asian Survey, University of California Press, 4/2015.
  • Moore, Ray, Robinson, Donald, Partners for Democracy: Crafting the New Japanese State under MacArthur, Oxford University Press, Oxford-New York, 2004.
  • Nakamura, Hiroo, ,,Le pacifisme de la Constitution japonaise un pur optimisme ou une lumière au XXIe siècle?’’,Cités, Presses Universitaires de France, 3/2006.
  • Nishikawa, Toshkiyuki., ,,The Future of Japanese Constitution: From the MacArthur Constitution to What?’’, Comparative law and Culture, Hitotsubashi University, 17/2008.
  • Ramseyer, Mark, J., Rasmusen, B. Eric, ,,Why are Japanese Judges so Conservative in Politically Charged Cases?’’, American Political Science Review, Cambridge University Press, 2/2001.
  • Shibata, Akiho, ,,Japanese Peacekeeping Legislation and Recent Developments in U.N. Operations’’, Yale Journal of International Law, University of Yale, School of Law, 2/1994.
  • Tsuji, Yuichiro, ,,Godzilla and the Japanese Constitution: A Comparison Between Italy and Japan’’, The Italian Law Journal, Società italiana degli Studiosi del diritto civile (SISDIC), 2/2017.
  • Tsukimura, Taro, ,,Japan and the right of collective self-defence’’, in: Major International Issues in the 21st Century from a Perspective of Japan and Europe (eds. T. Tsukimura, I. Lađevac), Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2015.
  • Будимир, Ж., Вуковић, Н., ,,Партнерство Јапана и Северноатлантске алијансе’’, Политеиа, Универзитет у Бањој Луци, 12/2016.
  • Верготини, Ђузепе, Упоредно уставно право, Службени гласник, Београд,2015.
  • Kузмановић, Рајко, Eсеји о уставности и законитости, Центар за публикације правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, 2004.
  • Кривокапић, Борис, Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Служени гласник, Београд, 2010.
  • Mихајловић, Владан, Уставно право, Краљево, 2009.
  • Орловић, Слободан, Уставно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2018.
  • Петров, Владан, Симовић, Дарко, ,,Функције модерног Устава: Пример Дејтонског устава”, Посебна издања Академија наука и умјетности БиХ, Академија наука и умјетности БиХ, 2/2006.
  • Тркуља, Jовица, ,,Странпутице ванредног стања”, Нова српска политичка мисао, НСПМ, 1/2003.
периодика Политичка ревија 3/2019 3/2019 УДК 342.4(520) 11-29
ç