Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ФИЛОЗОФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Сажетак

У раду се разматра однос националног идентитета и националне безбедности. Анализа се одвија у контексту анализе теорија нације уопште и начина на који се формулише улога интереса безбедности. На основу тога се разматра више начина на који се може разумети национална безбедност. Анализирају се традиционални и савремени концепт националне безбедности. Национална безбедност у корелацији са националним идентитетом осветљава се иу односу на конфликтне ситуације, испољавање насиља и ратних сукоба. На крају се се сумирају закључци у равни интереса за човека и перцепције оба главна фактора у свести појединца.

кључне речи:

Референце

  • Аврамовић З., Југословенство (и комунизам) – извори српске самомржње, Култура полиса бр. 15, Београд, 2011.
  • Базић М., Идентитет и културно наслеђе Срба, Научна КМД, Београд, 2009.
  • Бесермењи С., Марковић С.,  Културни туризам Војводине у функцији очувања националног идентитета националних мањина, Култура полиса, Београд, 2014.
  • Бодин М., Теоријске основе менаџмента националне безбедности, (докторска дисертација),Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд, 2007.
  • Бодин М., Станаревић С., Безбедносна култура као друштвени ресурс националне безбедности, Војно дело, Београд, 2014.
  • Бодин М., Менаџмент националне и људске безбедности, Факултет безбедности, Београд, 2015.
  • Бодин М., Национална безбедност, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2017.
  • Мијалковић С., Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009.
  • Илић Р., О дефинисању и дефиницијама националне безбедности, Војно дело, Београд, 2012.
  • Мијалковић С., Национална безбедност – од Вестфалског концепта до хладноратовског, Војно дело, Београд, 2009.
  • Смит А., Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 2010.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 316.356.4:351.86 253-276
ç