Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОЋ У ОСТВАРИВАЊУ КОЛОНИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Овај рад је покушај да се укаже на опасност колонијалне политике по националну безбедност малих држава које нису у стању да сачувају сопствени суверенитет и националну безбедност на почетку XXI века. Сам кoлонијализам је појам који дефинише праксу у којој поједине државе шире свој суверенитет изван матичне територије кроз оснивање колонија, односно зависних подручја чије се становништво ставља под непосредну власт. Након завршетка хладног рата и нарушавања равнотеже моћи осамдесетих година XX века неке запaдне силе су дипломатским средствима под изговором глобализације интензивирали спровођење колонијалне политике. Где то није могло уз помоћ дипломатије примењивали су најгрубље насилне методе, укључујући и агресију  против оних држава које нису имали никакве шансе за одбрану. На почетку XXI века глобализација је својим упорним и непринципијелно насилном политиком показала да она представља савремени привредни колонијализам, или  старо ропство у новим оквирима.

кључне речи:

Референце

  1. Ankerl, Guy, Coexisting Contemporary Civilizations, INU Press, Geneva, 2000,
  2. Вебер, М., Привреда и друштво, Просвета, Београд 1976. године,
  3. Вишњић, Д., Научна изграђеност теорије стратегије (докторска дисертација), Војна академија, Београд, 2003,
  4. Гаћиновић, Радослав, „Друштвени извори угрожавања капацитета безбедности државе“, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије Београд, 2012,
  5. Гаћиновић, Радослав, Ургожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић, Београд, 2013,
  6. Денон, Доналд, Колонијализам, Енциклопедија друштвених наука, Приредили: Адам Купер и Џесика Купер, Том I, „Службени гласник”, Београд, 2009,
  7. Ziegler, Jean, Нови господари свијета и они који им се противе, Извори, Загреб, 2003,
  8. Кривокапић, Борис, Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, „Службени гласник”, Београд, 2010,
  9. Лукић, Р., Социолошки лексикон, Савремена администрација, Београд, 1982,
  10. Маслеша, Веселин, Млада Босна, „Култура”, Београд, 1945,
  11. Стајић, Љубомир; Гаћиновић, Радослав, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007,
  12. Stiglitz, Joseph E., Глобализација и двојбе које изазива, Алгоритам, Загреб, 2004,
  13. Стишовић М., Примена силе у међународним односима, ШНО, Београд, 1996,
  14. Тадић, Љ., Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996,
  15. Thomas, N, Colonialism`s Culture, New York, 1994,
  16. Ципек, Тихомир, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца – ancient régime, Загреб, 1998,
  17. Шуберт, Габријела, „Имагинарна географија „Балкана“ из супротних перспектива и њихове манифестације у књижевним делима“, Зборник радова Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2006.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 316.32:323.1(091) 131-147
ç