Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗ

МЕСТО ЗА МЕНЕ – ДЕЦА НА ХРАНИТЕЉСТВУ У СРБИЈИ

Сажетак

Приказ књиге: Александaр Југовић, Љубомир Пејаковић, Иванa Стевановић, МЕСТО ЗА МЕНЕ Деца на хранитељству у Србији, Центар за права детета и Републички завод за социјалну зaштиту, Београд, 2014.

кључне речи:

Референце

периодика Социјална политика 2/2014 УДК 364.4-058.862(497.11)(049.3) 137-142
ç