Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

МЕЂУЗАВИСНОСТ СВАКОДНЕВНЕ ПОЛИТИКЕ И МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Модалитети финансирања јавних медијских сервиса предмет су вишедеценијске дебате у нашем друштву. Хронолошко-прегледном и аналитичком методом овај текст има за циљ да синтетизује и анализира досадашње начине финансирања овдашњих јавних медијских сервиса и њихову финансијску потентност поредећи их са истим институцијама у региону. Текст објашњава разлику између вољности претплате и обавезности таксе, финансирање из буџета и од стране гледалаца и аргументовано пореди позитивне и негативне аспекте ових медијских политика, деконструишући важеће митове у овој сфери и њихову каузалност и међузависност. Текст указује на импликације и узрочност које начини финансирања имају на независност јавних медијских сервиса, уређивачку политику, професионализам новинара, слободу изражавања и заштиту јавног интереса. Путем упоредне анализе текст доказује да модалитети финансирања овдашњих јавних медијских сервиса представљају погодно тло за вишедеценијски политички активизам кључних актера овдашње политичке свакодневнице. Ова анализа доказује да свака власт даје свој допринос политички острашћеном дебатном дискурсу путем селективне примене медијских закона, а опозиција и невладин сектор то чине константном критиком уређивачког концепта Радио Телевизије Србије и Радио Телевизије Војводине.

кључне речи:

Референце

  • Бујошевић Драган и Радовановић, Иван, 5. Октобар–24 сата преврата, Медија центар, Београд, 2000, стр. 177.
  • Вељановски Раде, Медијски систем Србије,  Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2009, стр. 78.
  • Ђукић Славољуб, Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 430.
  • Марко Давор, Трансформација и функционисање јавних радиодифузних сервиса у Републици Србији и Републици Хрватској, докторска теза, ФПН,  Београд, 2017.
  • Марковић Г. Слободан, „Неконсолидована демократија, слобода медија у Србији и схватање и место јавног сервиса“, у публикацији: РТС: тајни досије јавног сервиса (уредник Милан Аксентијевић), Топлички центар за демократију и људска права, Прокупље, 2017, стр. 57/58.
  • Рабреновић Александра, „Јавна радио-дифузија“, у публикацији: Право радио-дифузних предузећа (уредник Јовица Тркуља),  Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2001, стр. 81.
  • Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 103/2015 и 108/2016.
  • Закон о привременом уређивању начина плаћања таксе за јавни медијски сервис, Службени гласник РС, бр. 112/2015, 108/2016 i 95/2018.
  • Европска радиодифузна унија, Licence fee 2017 (public version), Лозана, 2018.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 316.774:336]:32(497.11) 157-174
ç