Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ЛУЖИЧКОСРПСКО ПИТАЊЕ И ЧЕХОСЛОВАЧКА 1945-1948

Сажетак

Приказ књиге: Кирил Шевченко, Лужичкосрпско питање и Чехословачка 1945-1948, Центар академске речи, Шабац, 2017.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 94(=162.5)(437)“1945/1948“(049.3) 267-275
ç