Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ЈАВНА УПРАВА, ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА, ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛЕКЦИЈА

КРИТЕРИЈУМСКА ВАЉАНОСТ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕЊИВАНИХ ТЕХНИКА У ПРОФЕСИОНАЛНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ – КОЛИКО СЕЛЕКЦИОНЕ ТЕХНИКЕ ПРЕДВИЂАЈУ УСПЕХ НА ПОСЛУ

Сажетак

У овом раду су описани и приказани основни нацрти критеријумске ваљаности техника у професионалној селекцији. Након тога, приказани су неки од кључних резултата светских истраживања о предиктивној снази, конкретно, тестова когнитивних способности, тестова личности, интервјуа и центара за процену. Резултати говоре у прилог томе да је интелигенција, на првом месту општа ментална способност, најбољи предиктор успеха на послу, затим центри за процену, док је интервју најслабији предиктор, поготово уколико није структуиран и стандардизован. На крају рада су дате смернице о томе када и на који начин би требало користити ове технике у сврхе селекције, базиране на њиховим предностима и недостацима.

кључне речи:

Референце

  1. Barrick, M. R. & Mount, M. K, “The Big-Five personality dimensions in job performance: a meta-analysis”,  Personnel Psychology, vol. 44, 1991, pp. 10–26.
  2. Bertua, C, Anderson, N, Saldago, J. F, „The predictive validity of cognitive ability tests: A UK meta-analysis“, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 2005, рр. 387-409.
  3. Carroll, J. B, Human Cognitive Abilities, Cambridge University Press, New York, 1993.
  4. Cattell, R. B, “Confirmation and Clarification of Primary Personality Factors”, Psychometrika, vol. 12, 1947, pp. 197-220.
  5. Cook, M, Personnel Selection, Wiley, Chichester, 2004.
  6. Фајгељ, С. Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд, 2009.
  7. Furnham, A., Eracleous, A, & Chamorro-Premuzic, T. „Personality, motivation and job satisfaction: Hertzberg meets the Big Five“ Journal of Managerial Psychology, 24, 2009, pp.765-779.
  8. Gaugler, B. B, Rosenthal, D.R, Thornton, G.C. & Bentson, C. „Meta-analysisi of assessment center validities“, Journal of Applied Psychology Monograph, 72, 1987, pp. 493-511.
  9. Ghiselli, E. E. & Barthol, R. P, “The validity of personality inventories in the selection of employees”, Journal of Applied Psychology, 37/1, 1953, pp. 18–20.
  10. Goldberg, L.R, „An Alternative ‘Description of Personality’: The Big-Five Factor Structure”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 59, 1990, pp. 1216-1229.
  11. Hunter, J. E, „Cognitive Ability, Cognitive Aptitudes, Job Knowledge, and Job Performance“, Journal of Vocational Behavior, 29, 1986, pp 340-362.
  12. Hunter, J. E., Hunter, R. F. „Validity and Utility of Aleternative Predictors of Job Performance“ Psychological Bulletin, 96/1, 1984, pp. 72-98.
  13. McCrae, R.R, Costa, P.T. Jr, Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective. The Gilford Press, New York, 2003.
  14. Millward, L, Understanding Occupational and Organizational Psychology, SAGE Publications, London, 2005, pp. 136-141.
  15. Saldago, J. F, „Predicting job performance using FFM and non-FFM personality measures“, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, 2003, pp. 323-346.
  16. Schmidt, F. L, Ones, D. S. & Hunter, J. E. „Personnel selection”, Annual Review of Psychology, vol .43, 1992, pp. 627–670.
  17. Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. “The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings”, Psychological Bulletin, 124/2, 1998, pp. 262-274.
  18. Spearman, C.E, “’General Intelligence’, Objectively Determined and Measured”, American Journal of Psychology, vol. 15, 1904, pp. 201-293.
  19. Taub, G, Floyd, R.G, Keith, T.Z, & McGrew, K.S. “Effects of General and Broad Cognitive Abilities on Mathematics Achievement from Kindergarten Trough High School”, School Psychology Quarterly, vol. 23, 2008, pp. 187-198.
  20. Thurstone, L.L, “The Isolation of Seven Primary Abilities”, Psychological Bulletin, vol. 33, 1936, pp. 780-781.
периодика Политичка ревија 3/2015 УДК 159.9.072:331.546 151-168
ç