Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОНСТРУКЦИЈА МИТА О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КАО ХРВАТСКИМ ЗЕМЉАМА ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Сажетак

У раду се истражује политички митолошки конструкт хрватског национализма везан за Босну и Херцеговину као хрватске земље. Овај конструкт ћу настојати да докажем бројним приме- рима из политичких образаца хрватских националистских вођа и идеолога који су били натопљени митским садржајима везаним за ову тему попут „мита о чуварима капија цивилизације“, „мита о граници на Дрини“ и „мита о Хрватима као јединим становницима Босне и Херцеговине.“

кључне речи:

Референце

  Монографије, расправе и чланци

  1. Гавриловић Дарко, Удари судбине – Политички митови 20. века, Нови Сад, 2006.
  2. Goldstein Ivo, Granica na Drini — značenje i razvoj mitologema, Historijski mitovi na Balkanu, Sarajevo, 2003.
  3. Gross Mirjana, Izvorno pravaštvo, Zagreb, 2000.
  4. Дејвис Норман, Европа једна историја, Нови Сад, 2005.
  5. Кисић Колановић Нада, „Исламска варијанта у морфологији културе НДХ 1941-1945“, Часопис за сувремену повијест, 1/2007.
  6. Klemenčič Matjaž, „Ustanovitev slovenske države – Davna želja vseh Slovencev?“, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Lju­bljana, 2006.
  7. Крестић Василије, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд, 1991.
  8. Фон Кроко гроф Кристијан, О немачким митовима, Нови Сад, 2001.
  9. Радић Стјепан, Живо хрватско право на Босну и Херцеговину, Загреб,1908.
  10. Радић Стјепан, Јосип Предавец, Фрањо Новљан, Господарство — просвјета — политика, Загреб, 1910.
  11. Радић Стјепан, Политички списи, Загреб, 1971.
  12. Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем, Београд, 1908.

  Периодика

  1. Дом 1899, 1908.
  2. Дрина 1963.
  3. Спремност 1942, 1944.
  4. Усташа 1941.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 321.011(497.6):323.1(=163.42)“18/19“ 305-316
ç