Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

КОНЦЕПТИ ГОЛОГ ЖИВОТА И ГОЛЕ ТЕЛЕСНОСТИ ЂОРЂА АГАМБЕНА

Сажетак

Предмет рада обухвата два концепта италијанског филозофа Ђорђа Агамбена које терминолошки повезује израз бити го. Један укључује централни појам његове филозофије – голи живот, који се анализира кроз књигу Homo sacer: suverena moć i goli život, док се други појам односи на голоћу – голу телесност, која се чита кроз истоимени Агамбенов есеј. Агамбенови концепти голог живота и голе телесности означавају одређене врсте разголићења па је циљ рада показати њихове различитости и поједине могуће концептуалне повезнице. Гола телесност се односи на сексуалну жудњу/знање/појавност везане уз људску телесност и ум унутар теолошко-културолошког апарата, а голи живот се веже уз политичко-правни облик живота унутар биополитичког апарата. Оно голо је код Агамбена увезано као промењиво својство и однос у којем моћ суверена, Бога или спознаје изопштава политички субјект, еманципирану људску природу или тело које ништа не открива, постављајући их кроз принцип укључујућег искључења у позицију зависности, нераздвојивости и међусобног успостављања. Постајање голим је догађај постављања бића у бастардну позицију лишености права, милости, тајне или значења.

кључне речи:

Референце

  • Agamben Giorgio, “Absolute Immanence”, in: Potentialities,  (ed. Heller-Roazen Daniel),
   Stanford University Press, Stanford, California, 1999, 220-39.__________, “Goloća”, u: Goloća, Meandarmedia, Zagreb, 2010, стр. 80-124.
  • __________, Homo sacer: suverena moć i goli život, Multimedijalni institut, Arkzin,
   Zagreb, 2006.
  • Anić Vladimir et al, Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2002.
  • Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1976.
  • Downey Anthony, “Zones of Indistinction: Giorgio Agamben’s ‘Bare Life’ and the Politics
   of Aesthetics”, Third Text, бр. 02/2009, стр. 109-125.
  • De Genova Nicholas, “Bare Life, Labor-Power, Mobility, and Global Space: Toward a
   Marxian Anthropology?”, The New Centennial Review, Michigan State University
   Press, бр. 3/2012, стр. 129-151.Krivak Marijan, Biopolitika: nova politička filozofija, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2008.
  • Murray Alex, Whyte Jessica, The Agamben Dictionary, Edinburgh University Press,
   Edinburgh, 2011.
   Robert William, “Nude, Glorious, Living”, Political Theology, бр. 14.1/2013, стр. 115-130,
   https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=rel, 20/01/2019.
   Salzani Carlo, “Nudity: Agamben and Life”, Pléyade, br. 17/2016, стр. 45-64.
  • Ziarek Ewa Plonowska, “Bare Life”, in: Impasses of the Post-Global:
   Theory in the Era of Climate Change
   , (ed. Sussman Henry), Vol. 2, Open Humanities Press, 2012.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 1(091) Agamben G 55-70
ç