Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ РЕФОРМЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

КОМПЛЕКСНОСТ ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИЈЕ У ПОРОДИЧНОМ КОНТЕКСТУ У ЦРНОЈ ГОРИ

Сажетак

У раду je представљено истраживање реализовано у периоду од јануара 2013. до октобра 2014. на територији Црне Горе, које је обухватило 168 зависника од дрога и 188 учесника контролне групе. Подаци добијени истраживањем породица зависника и контролне групе у значајној мјери су расвијетлили проблематику наркоманије, у смислу утицаја породичних фактора на генезу наркоманије у црногорским породицама. Добијени резултати показују да дисфункционални породични односи и процеси, несрећне животне околности, прекомјерно конзумирање алкохола од стране оца, рани губици, презаштићивање од стране мајке, неусклађени ставови родитеља по питању васпитавања, изостанак превентивних разговора са дјецом о дрогама, неупућеност родитеља у њихово друштво и организовано слободно вријеме, представљају најважније породичне факторе ризика у генези наркоманије код њиховог члана.

кључне речи:

Референце

  1. Булатовић Мирјана: Ђаво у праху, Завет, Београд, 2004.
  2. Букелић Јован: Дрога у школској клупи, Веларта, Београд, 2002.
  3. Игњатовић Тања: Право на сигурност: заштита жена од насиља у интимним партнерским релацијама, Генеро, Београд, 2008.
  4. Јеротић Владета: Неуротичне појаве нашег времена, Службени лист СЦГ, Београд, 2004.
  5. Јеротић Владета: Личност наркомана, Арс Либри, Београд, 2008.
  6. Лазић Боро: „То може бити и ваше дете.ˮ Часопис за превенцију и лечење болести зависности, Специјална болница за болести зависности, Београд, 2009.
  7. Петровић Стеван: Дрога и људско понашање, Дечје новине, Горњи Милановац, 1998.
  8. Шапић Роса: Улога породице и психотицизма у политоксикоманији, Задужбина Андрејевић, Београд, 2008.
  9. Stephen, Hoffmann P. John, Yang Xiaoyan: ,,Parental and Peer Influences on the Risk of Adolescent Drug Use.” The Journal of Primary Prevention, 26, No.6/2005.
  10. Blažić Čop Nevenka: Put u život bez ovisnosti o drogama: priručnik za roditelje i učenike, Genesis, Zagreb, 2003.
  11. Boyle H.Michael, Sanford Mark, Szatmari Peter, Merikangas Kathleen, Offord R. David, ,,Familial
  12. Influences on Substance Use by Adolescents and Young Adults.ˮCanadian Journal of Public Health, Vol. 92, No.3/2001.
  13. Berrett E. Anne, Jay R.Turner, „Family Structure and Substance Use Problem in Adolescence and
  14. Early Adulthood: examing explanations for the relationship.” Addiction, Society for the Study of Addiction, 101/2006.
  15. CASA Survey, The Importance of Family Dinners IV, The National Center on Addiction and Substance Aubuse at Columbia University, 2007.
  16. CASA Survey, The Importance of Family Dinners IV, The National Center on Addiction and Substance Aubuse at Columbia University, 2007.
  17. Goldner Vukov Mila: Porodica u krizi, Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb, 1988.
  18. Koh Klaus, Brumlik Miha, Andrezen Sabina, Velika knjiga o roditeljstvu. Laguna, Beograd, 2013.
  19. Merikangas R. Kathleen, Dierker Lisa, Fenton Brenda „Familial Factors and Substance Abuse: Implications for Prevention“, Genetic Epidemilogy Research Unit, Yale University School of Medicine. Достпуно на: http://archives.drugabuse.gov/pdf/monographs/monograph177/012-041_Merikangas.pdf
  20. Reinhold Margaret, Kako preživeti uprkos roditeljima, Esotheria, Beograd, 2005.
  21. Rodger J. Johan, Family Life and Social Control: A Sociological Perspective, Palgrave Macmillan, London,1966.
  22. Rhodes Tim, Lilly Robert, Fernandez Cesareo, GiorginoEnzo, Kemmesis E. Uwe, Ossebaard C. Hans, Lalam Nacer, Faasen Imar, Spannow Ellen Karen, “Risk Factors Associated with Drug Use: the Importance of Risk Environment“, Drugs: education, prevention and policy, 10, No.4/2003.
  23. Sigman Arik, Razmažena generacija – kako uništavamo budućnost naše dece, Psihopolis institut, Novi Sad, 2012.
  24. Schafer Gabriele “Family Functioning in Families with Alcohol and other Drug Addiction“, Social Policy Journal of New Zealand, Ministry of Social Development, Wellington, No.37/2011.
  25. Spooner Catherine, Causes and Corelates of Adolescent Drug Abuse and Implications for Treatment, Drugand Alcohol Rewiev, No.18/1999.
  26. Stanton M. Duncan, Todd C. Thomas, Heard B. David, Krischner Sam, Kleiman I Jerry, Mowatt T. David, Reiley Paul, Scott M. Samuel, Van Deusen M. John, “Heroin Addiction as a FamilyPhenomenon: A New Conceptual Model“, American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2/1978.
  27. Hawkins, J. D., Catalano, R.F., Miller, J.Y. „Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implication for Substance Abuse Prevention“, Psychological Bulletin, Vol. 112, No.1/1992.
  28. William J. Worden, Grief counseling and grief theraphy, A handbook for the mental health practitioner, Springer, New York, 2009.
периодика Социјална политика 1/2015 УДК 613.83:316.356.2(497.16) 89-118
ç