Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 1/2018

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРШЊАЧКИХ КОНФЛИКАТА НА ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Сажетак

Човек је друштвено биће и свакодневно је изложен многобројним интеракцијама са својом околином, а самим тим и могућношћу за настанак конфликата. Због тога је континуирано развијање вештина комуникације веома значајно. Од успешности у комуникацији и решавању интерперсоналних конфликата, којима смо учестало изложени, умногоме зависи и наш успех у сваком контексту у којем се нађемо, због чега је посебно значајно посветити пажњу овој теми у васпитавању деце. Циљ истраживања је опис вршњачких конфликата на основношколском узрасту преко скупа релевантних карактеристика: учесталост  јављања, трајање, садржај, иницирање, афективни тон током и након конфликта, важност предмета сукоба, важност друге особе у сукобу стратегије решавања, исход и утицај на однос. Узорак је чинило 125 испитаника, 53 ученика 8. разреда и 72 ученика 5. разреда, као и 7 одељенских старешина. За потребе истраживања, коришћен је Анкетни упитник, за прикупљање социо-демографских података, Инвентар конфликтних садржаја и Упитник о карактеристикама конфликтних садржаја, аутора проф. др Петровић, модификованих за потребе истраживања, социометријски упитник, полуструктурисани интервју са одељенским старешинама и анализа педагошке документације. Истраживање је показало да постоје значајне разлике у многим карактеристикама вршњачких конфликата различитих група ученика основношколског узраста.

кључне речи:

Референце

  • Ђорђевић Душан, „Развојна психологија“, Дечје новине, Горњи Милановац, 1984.
  • Lightfoot Cynthia, Cole Michael & Cole Sheila, „The Development of Children“ , Worth publishers, N. Y., 2013.
  • Нешић Благоје и Радомировић Војко, „Основе развојне психологије“, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина, 2000.
  • Петровић Данијела, „Специфичности вршњачких конфликата у адолесценцији“ Психологија. [online]. Vol. 42 (2), стр.  221- 238. Доступно на: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2009/0048-57050902221P.pdf, приступљено 07. новембар 2016.
  • Требјешанин Жарко, „Речник психологије“, Стубови културе, Београд, 2001.
  • Џамоња Игњатовић Тамара и Јовановић Владан, „Алтернативно решавање спорова и преговарање“, у књизи: Медијација: принципи, процес, примена (приредила: Тамара Џамоња Игњатовић), Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
  • Џамоња Игњатовић, Тамара и Лободок Штулић, Ирена, „Вештине комуникације и решавање конфликата у медијацији“, у књизи Медијација: принципи, процес, примена (приредила Тамара Џамоња Игњатовић),  Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
Социјална политика 1/2018 1/2018 УДК 316.647.3-057.87 9-24
ç