Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

ИЗАЗОВИ „МАЛИХ” И „СРЕДЊИХ” ДРЖАВА У МУЛТИПОЛАРНОМ СВЕТУ

Сажетак

Рад представља критичку анализу изазова „малих” и „средњих” држава у савременом друштву. Њихов положај се најчешће посматра кроз призму неолиберализма и неореализма, као два најутицајнија приступа у теорији међународних односа. Једно од основних питања на које рад покушава да одговори јесте да ли Република Србија представља малу или средњу државу, као и какве су могућности њеног позиционирања у мултиполарном свету. Као основни метод свог рада аутор користи геополитички метод, пре свега јер он омогућава сагледавање узрочно-последичне везе између географског и политичког фактора са становишта различитих интереса у контексту међународних односа. Поред геополитичког метода аутор у раду употребљава анализу садржаја, географски и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  • Вукчевић Дејана, „Спољна политика ЕУ и Косово: хроника најављене независности”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2008, стр. 57–70.
  • Ђукановић Драган, Живојиновић Драган, „Стратешка партнерства Републике Србије”, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичких наука, Београд, бр. 6, 2011.
  • Ђурић Живојин, Стојадиновић Миша, „Држава и неолиберални модели урушавања националних политичких институција”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2018, стр. 41–57.
  • Ђурковић Миша, „Русија и откривање меке моћи”, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1–3/2008, стр. 25–54.
  • Лопандић Душко, „Мале и средње земље у међународним односима и у Европској унији”, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1/2010.
  • Луша Ђана, Мијић Петра, ,,Вањска политика малих држава – нормативна моћ као фактор утјецаја у међународним односима”, Политичке перспективе, Факултет политичких знаности, Загреб, 3/2012.
  • Радиновић Радослав, „Геостратешки положај Републике Србије и опстанак Републике Српске”, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, бр. 1/2017, стр. 13–58.
  • Станковић Пејновић Весна, „Мека моћ владараa новог доба”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 3/2014, стр. 111–133.
  • Стојадиновић Миша, „Европа и мултиполарни свет”, Политика националне безбедности, ИПС, Београд, 1/2018, стр. 163–175.
  • Тодоровић Лука, Јокић Милева, „Мале, средње и неутралне државе и међународна политика”, Сварог, Независни универзитет, Бања Лука, 6/2013.
  • Hanggi Heiner and Regnier Philippe, The Small State and the Triad: the Case of Switzerland’s Foreign Policy Towards East Asia, Study in NRF Policy, National Foreign Policy Program, 2000.
  • Holbraad Carsten, Middle Powers in International Politics, Macmillan Press, London, 1984.
  • Pape Robert, “Soft Balancing against the United States”, International Security, The MIT Press, 1/2005.
  • Paul T.V., Restraining Great Powers Soft Balancing from Empires to the Global Era, Yale University Press, London, 2018.
  • Payne Anthony, “Small States in the Global Politics of Development”, The Commonwealth Journal of International Affairs Round Table 93, 93/2004.
  • Rostoks Toms, , “Small States, Power, International Change and the Impact of Uncertainty”, in: Small States in Europe – Challenges and Opportunities (eds. Robert Steinmetz, Anders Wivel), Ashgate Publishing, Farnham, 2010.
  • Waltz Kenneth, Theory of International Politics, McGraw-Hill, Boston, 1979.
  • Wivel Anders, “From Small State to Smart State: Devising a Strategy for Influence in the European Union”, in: Small States in Europe – Challenges and Opportunities (eds. Robert Steinmetz, Anders Wivel), Ashgate Publishing, Farnham, 2010.
  • Woodley Daniel, Globalization and Capitalist Geopolitics – Soveregnity and state power in a multipolar world, Routledge, London and New York, 2015.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 327::911.3(188.3/.5) 125-138
ç