Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ

Сажетак

Питање образовања за демократију важно је за одрживост и унапређење либералне демократије. Текућа криза либералне демократије конвергира са кризом едукативних програма који обезбеђују знања и вештине неопходне за демократско-либерални политички поредак. Идеал стицања знања и вештина која су тржишно релевантна доминира студијским програмима на универзитетима и институтима и успоставља хијерархију друштвених вредности. У светлу ове околности, образовање за демократију суочено је изазовом маргинализације знања и вештина која су важна за формирање слободног, рационалног и саосећајног грађанина. Пут ка одржању и унапређењу либералне демократије подразумева реафирмацију базичних либералних вредности, знања и вештина која су неопходна за формирање самосвесне и рационалне индивидуе. Истовремено, образовање за либералну демократију треба да успостави смисаону корелацију између форме и садржине образовног процеса. Конкретно, либерално-демократске вредности могуће је поучавати на либерално-демократским техникама учења.

кључне речи:

Референце

  • Вајт Патриша, „Грађанско образовање у демократији“, превела Слободанка Глишић, Часопис за културу и књижевност Реч, бр. 83/29, Београд, 2012, стр. 53-59.
  • Греј Џон, Либерализам, превео Милорад Ивовић, ЦИД, Подгорица, 1999.
  • Стојадиновић Миша, Тодоровић Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012, стр. 59-73.
  • Тејлор Чарлс, Призивање грађанског друштва, приредио Обрад Савић, превели Ермоза Бахар и Александра Костић, Београдски круг, Београд, 2000.
  • Трифуновић Весна, „Културна политика и образовање у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.4/2010, стр. 267-280.
  • Nussbaum Martha, Not for Profit, Why Democracy needs Humanities, Princeton N.J Princeton University Press, 2010.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 321.7:329.12 341-352
ç