Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ ПОЛИТИЧКЕ ДОМИНАЦИЈЕ

Сажетак

Овај рад представља сажету интерпретацију чињеница, којима аутор покушава усмерити пажњу научне јавности на „институционалне оквире политичке доминације“. Израз потиче од лат. institution – завод, установа. Јер, власт посредством многих институција (посебно школе и породице) уз примену индоктринације која почиње да се примењује над децом и омладином од раних дана младости покушава да успостави политичку доминацију. Институција (установа) је појам који има своје значење у социологији, праву, економији, теорији државе и у другим друштвеним наукама. Доминација (лат. dominatio) се може представити као власт, моћ, господарење, претежност, а политичка доминација представља активност политике у остваривању власти путем првенствено индоктринације. Пошто су институције одговорне за функционисање система, посебно опстанка режима на власти, оне ће у том циљу примењивати разне методе, међу којима и индоктринацију. Индоктринација уопште значи поуку, поучавање, инструисање. У посебном смислу индоктринација је настојање једне организоване снаге (државе, цркве, партије и сл.) да свим расположивим средствима утицања, помоћу државних и других органа, преко школа, штампе и радија и преко уметности, књижевности и науке, свим грађанима натури одређену теоријску концепцију односно доктрину, да им наметне одређена веровања и начине понашања.

.

кључне речи:

Референце

  1. Берн Ерик, Коју игру играш, Нолит, Београд, 1980.
  2. Влајки Емил, Игре друштвеног комуницирања, НИРО, Младост, Београд, 1984.
  3. Ђорђевић Јован, Идеје и институције, Београд, 1972.
  4. Кривокапић Борис, Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Купер Адам, Купер Џесика, Енциклопедија друштвених наука, II том, Службени гласник, Београд, 2009.
  6. Мос Марсел, Социологија и антропологија, XX век, Београд, 1998.
  7. Стајић Љубомир, Гаћиновић Радослав, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007.
  8. Хоркхајмер Макс, Традиција и критичка теорија, БИГЗ, Београд, 1976.
  9. Bourdieu Pjer, Passeron Jean-Claude, La reproduction, Minuit, Paris, 1970.
  10. Boudelot Ch. – Cardan Paul, Marxsime et théorie révolutionaire, “Socialisime et barbarie”, 39 I 40, 1985.
  11. Establet Roger, L`école capitaliste en France, Maspero, Paris 1971.
  12. “La Pensée”, 151, Idéologies et appareils idéologigues d`Etat, 1970.
  13. Trotsky Leon, Terrorisme et communisme, U.G.E., RParis, 1965.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 316.334.3:316.75 13-28
ç