Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИДЕЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИКАЛНЕ ДЕСНИЦЕ У ЛИСТУ ПОЛИТИЧКИ ГЛАСНИК

Сажетак

У раду је дата анализа садржаја листа Политички гласник са посебним освртом на текстове који говоре на тему монархизма, сталешког државног уређења и антисемитизма. Овај низ политичких модела, које су аутори чланака преузимали из идеолошког корпуса неоројалистичког покрета Француска акција, надживеће постојање овог листа и чиниће идејни фундамент југоинтегралистичких покрета радикалне деснице (Југословенска акција и ЈНП Збор) током 30-тих и 40-тих година 20. века. На основу краћих биографија кључних чланова уредништва и аутора који су сарађивали у листу, показана је персонално-организационо-идејна веза између кружоока окупљеног око листа Политички гласник и политичких покрета југоинтегралистичке радикалне деснице.

кључне речи:

Референце

  • Глигоријевић Бранислав, „Политички покрети и групе са националсоцијалистичком идеологијом и њихова фузија у Љотићевом Збору”, Историјски гласник, бр. 4, Београд, 1965, стр. 35‒81.
  • Драговић Вук, Српска штампа између два рата: Основа за библиографију српске периодике 1915‒1945, САНУ, Београд, 1956.
  • Драгосављевић Василије, „Идеолошки утицаји европског фашизма за ЈНП Збор (1934‒1940)”, Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије: Историјска трибина, Београд, 2013, стр. 93‒109.
  • Јовановић Драгољуб, Људи, људи..: Медаљони 94 политичких јавних, научних и других савременика, Филип Вишњић, Београд , 2005.
  • Јовановић Драгољуб, Медаљони I, Службени гласник, Београд, 2008.
  • Кун Норман, Позив на геноцид: Мит о светској завери Јевреја и Протоколи сионских мудраца, Матица Српска, Нови Сад, 1996.
  • Молнар Александар, Народ нација раса: Историјска изворишта национализма у Европи, Београдски круг, Београд, 1997.
  • Морас Шарл, Ројалистичке идеје, Јуниор, Београд, 1996.
  • Парежанин Ратко, Други светски рат и Димитрије В. Љотић, Јуниор, Београд, 2001.
  • Стакић Владислав, Монархистичка доктрина Шарла Мораса, Облик, Београд, 2002.
  • Хамилтон Аластер, Фашизам и интелектуалци 1919‒1945, Вук Караџић. Београд, 1978.
  • Arent Hana, Izvori totalitarizma, PinKpress, Beograd, 1998.
  • Blemires Cyprian, World Fascism: A Historical Encyclopedia, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  • Nolte Ernst, Fašizam u svojoj epohi, Prosveta, Beograd, 1990.
  • Sternhel Zeev, Sznajder Mario, Asheri Maia, The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebelion to Political Revolution, Princeton University Press, Princeton, 1994.
  • Weber Eugen, Action Francaise: Royalism and Reaction in Twentieth-century France, Stanford University Press, Stanford, 1968.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 050(497.1)POLITIČKI GLASNIK“1925/1927“:329.21 367-390
ç